Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Suport a la creació de La Marfà (modalitat B). Primers enregistraments

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
S’adreça a grups novells que es trobin en un estadi inicial de la seva carrera i sense material fonogràfic publicat. L’objectiu de la convocatòria és impulsar la creació musical emergent a Girona, i es realitza conjuntament amb la Casa de la Música del Gironès. Es concedeixen fins a dues ajudes a grups per a realitzar el seu primer enregistrament (entre 2 i 4 temes). El suport consisteix en la cessió gratuïta de l’estudi de gravació i l’acompanyament d’un productor musical que orienta les bandes tant en la vessant artística com tècnica de l’enregistrament.

Noves bases reguladores en període d'informació pública. El període d'exposició pública serà de 20 dies hàbils a comptar des de la data de publicació en el BOP. Després, si no es presenten al·legacions, quedaran aprovades definitivament.

Bases i convocatòria

La convocatòria de Primers enregistraments forma part de la modalitat B del Programa de suport a la creació de La Marfà.

L’ajuda està dirigida a grups musicals que comencen la seva trajectòria i consisteix en la cessió dels recursos disponibles a La Marfà - Centre de Creació Musical (estudi de gravació i bucs d’assaig), així com la en la contractació del personal necessari per realitzar la gravació de diversos temes. Concretament es tractarà d’un tècnic de so per gestionar tècnicament l’enregistrament i l’acompanyament d’un productor musical que orienti a un màxim de dos grups, tant en la vessant artística com tècnica de l’enregistrament, durant el màxim d’hores que determini la convocatòria per cadascun dels grups seleccionats. 

L’enregistrament i l’acompanyament es faran a les instal·lacions de La Marfà – Centre de Creació Musical. Aquesta ajuda es realitza conjuntament amb la Casa de la Música del Gironès. 

La informació d'aquesta pàgina és un resum i té un caràcter merament informatiu.  Cal que el sol·licitant consulti les bases i la convocatòria específica.

Beneficiaris

Solistes o formacions musicals (persones físiques o jurídiques) vinculades a les comarques gironines que presentin temes de creació pròpia de qualsevol gènere o estil. 

Quantia de la subvenció

L’import individualitzat dels ajuts es determinarà en funció de les necessitats tècniques dels projectes beneficiaris i no serà superior 1.500 € per projecte.

En qualsevol cas, l’ajut no podrà ser d’un import que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat subvencionada.

Contacte

Per a resoldre dubtes sobre les sol·licituds adreceu-vos a lamarfa@ajgirona.cat

Bases al BOP núm. 26 - Data: 09-02-2021
Bases a l'e-tauler

Tornar