Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Ruta de navegació

Subvencions, beques i ajuts

En aquesta pàgina trobareu una relació actualitzada de les subvencions i altres ajuts que l'Ajuntament de Girona té previst de convocar durant l’exercici pressupostari, amb la indicació de l’objecte o finalitat i la descripció de les condicions per ser-ne beneficiari.

La relació de convocatòries s'ha organitzat en funció dels destinataris de la subvenció i/o de l'àmbit d'actuació.

 

Publicador de continguts

Beca Josep Pallach. 18a convocatòria

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
L’Ajuntament de Girona i la Universitat de Girona, a través de l’Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach, de comú acord i amb motiu de l’interès mutu pels temes educatius que afecten la ciutat de Girona, tenen signat un conveni de col·laboració conjunta i biennal d'una beca per finançar projectes d’innovació educativa relacionats amb la ciutat de Girona i dels quals es vulgui fer una explotació didàctica.

Termini de justificació: 30 d’octubre de 2022.

Resolució i justificació

Acceptació de la beca

Una vegada comunicada la concessió de la beca, caldrà l’acceptació expressa per part de l'interessat d’acord amb el model d'acceptació i comunicar les dades bancàries mitjançant la fitxa de creditors, proveïdors de l’Ajuntament.

En el cas dels equips que no siguin una entitat constituïda legalment, amb NIF o CIF propi caldrà indicar les dades bancàries de cadascun dels membres.

Justificació

S’entendrà com a justificació el lliurament dels materials didàctics generats amb antelació suficient per garantir l’edició digital definitiva prevista el dia 30 d’octubre de 2022.

Resolució 2021 en català
Resolució 2021 en castellà

Tornar