Header: Subvencions

Subvencions, beques i ajuts

Menú de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Girona la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l'any 2020

L'enllumenat públic de la ciutat de Girona és el servei que es subvencionarà, així com la cooperació cultural i noves tecnologies.

El Fons de Cooperació Econòmica i Cultural constitueix un programa que, complint les funcions d’assistència i cooperació als municipis, pretén incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural.

La Diputació de Girona ha aprovat i concedit a l'Ajuntament de Girona la subvenció del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l'any 2020, subvenció que l'Ajuntament destina, tal com es redacta en les bases reguladores de la citada subvenció, a un dels serveis obligatoris, com és l'enllumenat públic. L'import concedit ha estat de 722.500 € pel consum de l'enllumenat públic durant el primer semestre de 2020. També ha concedit 127.500 € a l'Ajuntament de Girona per a cooperació cultural i 10.080 € per al subministrament d’un sistema de videoacta per a l’elaboració de les actes de les sessions del ple de la corporació municipal.

Així doncs, el total de Fons de Cooperació Econòmica i Cultural que ha rebut l'Ajuntament de Girona a la convocatòria del 2020 ha estat de 860.080 €

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural (2020)
Tornar