Header: Pressupostos participats

Ruta de navegació

Subvencions per a la dinamització dels barris de Girona 2020

Subvencions per a la dinamització dels barris de Girona 2020

Pendent de convocatòria Termini obert Resolució Convocatòria tancada
Subvencions a les entitats de barri de la ciutat per al desenvolupament de determinats projectes de dinamització dels barris.

Poden ser objecte de subvenció els següents tipus de projectes:
a) Activitats que tenen com a objectiu la dinamització dels barris.
b) Activitats de tipus social, cultural o esportiu en benefici dels veïns i veïnes dels barris.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 7 d'octubre de 2020.

Sol·licitud

Criteris de valoració de les sol·licituds

Els criteris que serviran per valorar les sol·licituds presentades seran els següents

Per a la concessió de la subvenció serà necessari que la sol·licitud hagi obtingut una valoració mínima de 25 punts.

Criteris Puntació màxima
Els projectes de continuïtat portats a terme en el marc dels pressupostos participats dels barris de Girona 10
El contingut del projecte i la seva relació amb l’objectiu prioritari de dinamització dels barris de Girona 10
La cobertura de necessitats socials, culturals o esportives dels barris 10
L’interès general del projecte i la seva repercussió en el barri 5
La dificultat d’executar el projecte sense subvenció 5
El grau de difusió i previsió de participació de l’activitat 5

Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds al registre general d’entrada de l’Ajuntament de Girona (a través de la Seu Electrònica) serà d’un mínim de 15 dies hàbils a comptar des de la publicació en el BOP de la convocatòria. Concretament serà el 7 d'octubre de 2020.

Tràmit de sol·licitud