Header: Drets Socials

Drets Socials

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Dipsalut ha concedit al Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials la Sopa una subvenció per al finançament del projecte "Atenció i suport a persones sense llar" per l'any 2022

L'import de la subvenció és de cent vuitanta mil euros (180.000 €).

Dipsalut ha aprovat la concessió al Consorci Centre d’Acolliment i Serveis Socials la Sopa d'una subvenció exclosa de concurrència pública prevista amb caràcter nominatiu al pressupost per les despeses del projecte Atenció i suport a les persones sense llar, per un import de cent vuitanta mil euros (180.000 €), que representa el 90% del pressupost del projecte que és de de dos-cents mil euros (200.000 €).

El projecte consisteix en un treball de carrer i serveis bàsics puntuals com ara la higiene personal, menjador social i bugaderia, centre de dia, allotjament nocturn i serveis de recuperació per a persones sense llar en situació d’exclusió social.

El període d’execució de l’actuació subvencionada és del dia 1 d’octubre de 2021 al dia 30 de setembre de 2022.

Dipsalut, és un Organisme Autònom de caràcter administratiu que ha estat creat per la Diputació de Girona, amb la finalitat de donar suport als ajuntaments en la promoció de la salut de les persones i la millora del benestar de la població.

Tornar