Header: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Ruta de navegació

Girona + neta | Prevenció de residus

Prevenció de residus

Podem reduir els residus. Us ajudem a fer-ho…

Cada vegada es generen més residus. Fa 15 anys cada persona generava aproximadament 1 kg de deixalles diàries. Ara, ja són 1,7 kg. Els costums i els hàbits de consum han canviat molt. Es consumeix més quantitat de productes i n'hi ha més d'embolcallats, i també, productes més tòxics i de composició més complexa. Els recursos naturals són limitats i, si tota la població mundial consumís de la mateixa manera, caldrien 3 planetes com la Terra! Els residus representen un dels problemes ambientals més importants, consumeixen recursos, contaminen i generen grans despeses. Davant d'aquesta situació, què podem fer? Reduir la quantitat de residus. Minimitzar-ne la toxicitat. Generar aquells residus que causin menys impacte ambiental. Allargar la vida dels productes. Fomentar la cultura del reciclatge. Si els nostres hàbits tenen en compte el reciclatge i la reducció de residus, cada persona pot generar aproximadament 400 grams menys de residus diaris! Podeu consultar els 12 consells que us donem en aquesta pàgina.