Header: Sostenibilitat

Sostenibilitat

Ruta de navegació

Sensors de control acústic a la via pública | Sostenibilitat

Sensors de control acústic a la via pública

Mapes Estratègics de Soroll (MES)

Des de l’any 2014, l’Ajuntament de Girona disposa d’una xarxa de vigilància i control del soroll a la via pública, mitjançant sonòmetres instal·lats en diversos punts de la ciutat. A finals de l’any 2017 aquesta xarxa es va ampliar. Actualment, la xarxa de vigilància i control del soroll a la via pública està formada per 8 sensors situats a:

  1. Rambla Xavier Cugat
  2. Avinguda Ramon Folch
  3. Carrer Figuerola
  4. Carrer Güell
  5. Passeig d’Olot
  6. Pujada de Sant Feliu
  7. Plaça de Sant Feliu
  8. Carrer Joan Maragall amb Bisbe Lorenzana

Es preveu ampliar el nombre de punts de control acústic al llarg dels pròxims anys.
La major part dels sensors acústics es troben instal·lats en fanals i mesuren de forma contínua els nivells acústics entre 40 dBA i 90 dBA. Aquests sensors assoleixen l’objectiu de detectar situacions de soroll elevat, que provoquin molèsties als veïns.

Les dades mesurades pels sensors de control acústic es poden consultar en temps real a l’aplicació Visoracústic. L’aplicació facilita l’accés a la informació ambiental a la ciutadania, la qual, hi pot consultar el nivell de soroll que s’assoleix cada hora i seleccionar un període de temps concret.

Consulta el nivell de soroll de la ciutat en temps real al Visoracústic: