Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Enfeina't | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Enfeina't

L’objectiu d’aquest programa és la millora de l’ocupabilitat de les persones desocupades de llarga durada, mitjançant una contractació laboral i un procés d’acompanyament al llarg de tot el període contractual, com a eina per a la seva posterior inserció laboral.

Accions

  • Actuació d'experiència professional.
  • Actuació d'acompanyament a la contractació i a la inserció.

Qui pot accedir-hi

Els requisits per participar en aquest programa són els següents:

  • Persones en situació de desocupació de llarga durada (que hagin treballat un període màxim de 6 mesos en els darrers 18 mesos).
  • Inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

Inscripció tancada

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal – Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del programa Enfeina’t, regulat per l’Ordre TSF/150/2018, de 3 de setembre.

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball

  • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal