Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Ruta de navegació

Aprenentatge per a la Professionalització (APP) | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Aprenentatge per a la Professionalització (APP)

Objectiu

Es tracta d’una experiència pilot de formació en alternança amb l’ocupació destinat a la qualificació professional de persones en situació de desocupació, amb l’objectiu de contribuir a nivell local en l'encaix entre la demanda d’ocupació i l'oferta de les empreses.

Accions

  • Formació ocupacional en el sector de la construcció.
  • Experienciació laboral mitjançant un contracte de treball de mínim 6 mesos.
  • Acompanyament en el procés d'aprenentatge i experienciació laboral.

Qui pot accedir-hi

  • Persones en situació de desocupació, amb manca de qualificació professional en el sector de la construcció i empadronades a Girona o municipis que configuren la seva àrea d’influència.
  • Inscrites a l’oficina de treball del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

Inscripcions tancades


També pots consultar l’oferta de treball de les empreses col·laboradores en el programa APP i inscriure’t:

Oferta de treball


Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa Aprenentatge per la Professionalització (SOC-APP), regulat per l’Ordre TSF/170/2019, de 29 d’agost

Logos SOC + Generalitat + Ministeri treball

  • Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC)
  • Generalitat de Catalunya
  • Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social - Servicio Público de Empleo Estatal