Header: SMO

Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Aula de Competències | Servei Municipal d'Ocupació (SMO)

Aula de Competències

Objectiu

L’Aula de Competències té com a finalitat oferir assessorament i formació en competències transversals i específiques, facilitant l’adquisició d’habilitats i capacitats que permetin generar més oportunitats d’accés i manteniment d’un lloc de treball. 

En definitiva, es persegueix una millora del capital competencial i un desenvolupament integral de les persones.

Quins tipus de competències hi ha?

  • Competències de base
    Requisits bàsics per poder buscar, accedir i mantenir una feina
  • Competències tècniques
    Coneixements teòrics i tècnics específics necessaris per desenvolupar una determinada activitat laboral
  • Competències transversals
    Capacitats i habilitats necessàries per donar resposta a situacions laborals diverses.

Classificació de les competències segons el model ISFOL (Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori).

Per què són importants les competències?

Les competències (especialment les transversals) influeixen directament en el nivell d’ocupabilitat i són un dels principals punts d’atenció dels processos de selecció. 

Representen un factor diferenciador a l’hora d’optar a una oferta de feina i juguen un paper decisiu en entorns laborals canviants i flexibles, com l’actual. 

Accions

T’oferim càpsules formatives i diferents materials didàctics que et permetran conèixer les diferents competències, en especial les transversals, i adquirir eines que et permetran millorar-les.

Qui pot accedir-hi

Qualsevol persona, en situació d’atur o treballador/ora, que tingui interès en millorar les seves competències.