Header: Salut

Promoció de la Salut

Reflexions de la Càtedra de promoció de la Salut durant el confinament | Promoció de la Salut

Reflexions de la Càtedra de promoció de la Salut de la UdG durant el confinament

La Càtedra de promoció de la Salut penja setmanalment, des de l'inici del confinament, un seguit de reflexions entorn de la situació i des d'una perspectiva de promoció de la salut. Són aportacions interessants i per això se n'ha volgut fer difusió.

Reflexions de la Càtedra de promoció de la Salut durant el confinament Links | Promoció de la Salut

Reflexions de la Càtedra de la promoció de la salut Setmana 7 | Promoció de la Salut

Reflexions de la setena setmana de confinament

La Covid-19 i la salut planetària

El concepte de salut planetària es basa en l'enteniment que la salut humana i la salut del nostre planeta estan estretament vinculades i que la nostra civilització depèn de la salut de les persones, de l’enfortiment dels sistemes naturals i de la gestió responsable dels recursos naturals1.  No obstant, l’accelerat creixement socio-econòmic de l’últim segle ha impactat de forma contundent en la salut del nostre planeta, i per tant sobre la salut de les persones.

Durant les sis setmanes que portem de confinament, en les quals l’activitat industrial, econòmica i social s’ha vist frenada de cop, s’ha disminuït l’impacte de l’activitat humana sobre els ecosistemes naturals. Alguns exemples són l’albirament de fauna terrestre i marítima com un tauró a la vora de la costa entre les Medes i l'Escala,  una foca a Sant Sebastià o cabres salvatges a la plaça d’un poble d’Albacete, entre altres. També, ciutats com Barcelona i Madrid han reduït considerablement els nivell de contaminació atmosfèrica i el nord d’Itàlia ha enregistrat nivells insòlits de diòxid de nitrogen2.

Però, quina relació té la salut del nostre planeta amb la crisi sanitària que estem vivint? Un article de l'Institut de Salut Global afirma que l'origen de nous patògens com el SARS-CoV-2 prové de la degradació ambiental3. La disrupció dels ecosistemes i els canvis en els sistemes de producció d'aliments faciliten el contacte entre fauna salvatge i humans en zones altament poblades i faciliten l'aparició de noves malalties infeccioses, que, en un món globalitzat, es propaguen ràpidament. Segons una entrevista al secretari general de la World Wildlife Fund Espanya, més del 70% de les malalties humanes en els últims 40 anys han estat transmeses per animals salvatges4.

I, l’impacte de la Covid-19 és igual a tot arreu? Dos estudis d’investigació evidencien que el nombre de morts per Covid-19 és més elevat en zones amb alts nivells de contaminació atmosfèrica5,6. Una evidència més que la mala salut planetària està relacionada amb una pitjor salut de les persones.

Però aquesta crisi sanitària no ha vingut sola, sinó que l’acompanya una crisi econòmica a nivell global, i per superar-les estem interpel·lats i interpel·lades a buscar una sortida des d’un enfocament de salut planetària. Per una banda, una sortida verda a la crisi econòmica, amb un nou model econòmic que giri al voltant de principis ecològics. Per altra banda, tenint cura de la salut del planeta per tenir cura de la salut de les persones.

Segons el full de ruta de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides, tenim una dècada per revertir el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, entre molts altres reptes, i evitar endinsar-nos en una catàstrofe, plena de futures pandèmies.

Bibliografia

  1. Planetary Health | UNFCCC [Internet]. [citat 27 abril 2020]. Disponible a: https://unfccc.int/climate-action/momentum-for-change/planetary-health
  2. El planeta, el principal beneficiado por el coronavirus [Internet]. [citat 27 abril 2020]. Disponible a: https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/planeta-principal-beneficiado-por-coronavirus_15325
  3. Salut planetària i COVID-19: la degradació ambiental com l’origen de la pandèmia actual - Blog - ISGLOBAL [Internet]. [citat 27 abril 2020]. Disponible a: https://www.isglobal.org/ca/healthisglobal/-/custom-blog-portlet/salud-planetaria-y-covid-19-la-degradacion-ambiental-como-el-origen-de-la-pandemia-actual/6112996/0
  4. “El coronavirus està directament vinculat amb la salut del planeta” [Internet]. [citat 28 abril 2020]. Disponible a: https://www.lavanguardia.com/lacontra/20200407/48365127278/el-coronavirus-esta-directament-vinculat-amb-la-salut-del-planeta.html
  5. Ogen Y. Assessing nitrogen dioxide (NO2) levels as a contributing factor to coronavirus (COVID-19) fatality. Sci Total Environ. 2020;726:138605.
  6. Wu X, Nethery RC, Sabath BM, Braun D, Dominici F. Exposure to air pollution and COVID-19 mortality in the United States. medRxiv. 2020;2020.04.05.20054502. 

 

Cuideu-vos,

Càtedra de Promoció de la Salut