Header: Relacions externes

Relacions externes

Ruta de navegació

Proxy Portlet

Creació de la xarxa audiovisual de l'Auditori Palau de Congressos de Girona

El projecte per a la creació de la xarxa audiovisual del Auditori de Girona planteja una triple intervenció, coherent amb les tres metes que pretén aconseguir l'equipament en matèria de modernització: expansió, captura i transmissió mitjançant l'adquisició de noves tecnologies.

Dades bàsiques
Objectius
  • Promoure i fomentar l'activitat cultural.
  • Convertir l'equipament en un referent musical.
  • Ser un referent en la captació i acolliment de congressos, convencions i jornades.
  • Generar economies d'escala i valor afegit.
  • Crear un llegat de coneixement social, científic, mèdic o acadèmic que reverteixi en la societat.
  • Buscar i fomentar els principis d'excel·lència, innovació, sostenibilitat, així com l'ús de les noves tecnologies
Cost total133.062,47 €
Cost subvencionat79.800,00 €

Tasques

TascaEstat
Contractació del projecte per a la realització de l'estudi tècnic i d'enginyeria relatiu a la inversió i identificació de proveïdors.Iniciat
Compra dels equips de gravació, projecció i transmissió per a les sales previstes.No iniciat
Implementació dels equips tecnològics en les programacions i serveis de l'Auditori de Girona.No iniciat
Implementació dels equips tecnològics en les programacions i serveis de l'Auditori de Girona.No iniciat

Logo EU Next Generation +Ministerio Política territorial + PRTR

  • Ministerio de Politica Territorial
  • Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Gobierno de España PRTR
  • EU Next Generation
 

Text Next Generation | Relacions externes

Projectes de l'Ajuntament de Girona finançats pel Pla de recuperació, transformació i resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU