Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona adjudica la gestió del procés participatiu sobre l’ús dels espais del Barri Vell

L’objectiu d’aquest projecte és definir els usos dels espais lliures destinats a equipaments d’aquest sector de la ciutat. El projecte neix d’una proposta veïnal realitzada en el marc dels pressupostos participats.

L’Ajuntament de Girona ha adjudicat la gestió del procés participatiu sobre l’ús dels espais del Barri Vell. L’objectiu d’aquest projecte és definir, conjuntament amb la ciutadania i els actors implicats, els usos dels espais lliures destinats a equipaments, segons el planejament, d’aquest sector de la ciutat. El projecte neix d’una proposta veïnal realitzada en el marc dels pressupostos participats de l’any 2018. 
 
“Amb la posada en marxa d’aquest projecte podrem donar resposta a una de les preocupacions exposades pels veïns i veïnes del Barri Vell: la de definir i planificar els usos dels espais destinats a equipaments del barri, a fi de millorar la qualitat de vida dels seus residents, així com facilitar la bona convivència entre la ciutadania i l’activitat econòmica d’aquest sector de la ciutat”, ha explicat la regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes. 

Amb el procés participatiu es pretén fomentar la presa de decisions dels veïns i veïnes sobre temes que afecten la ciutat i als barris. Davant la complexitat d’aquest procés, tant pel que fa al context urbà i social, el consistori ha tret a concurs, fruit dels pressupostos participats, el servei d’assessorament i suport del projecte. El contracte s’ha adjudicat a Itziar González Viros per un import de 15.609 euros (IVA inclòs). Aquesta empresa s’encarregarà de la definició, el disseny, la implementació, la dinamització, la recopilació i la presentació dels resultats del procés participatiu.

Està previst que el període d’anàlisi, debat i presentació dels resultats sobre l’ús dels espais lliures  destinats a equipaments del Barri Vell duri vuit mesos. El resultat final d’aquest procés serà disposar d’un diagnòstic del barri i de les línies estratègiques a treballar. 

A la primera etapa del projecte, es definirà la metodologia, els agents, el calendari i les accions del procés participatiu. Un treball que es realitzarà conjuntament entre l’Ajuntament de Girona i el teixit associatiu del Barri Vell. En una segona fase, tindran lloc els grups de treball, els debats i els tallers. Es promourà la participació de tots els actors implicats en la qüestió (des de veïns i comerciants, fins a turistes) per tenir una visió el més amplia possible. Els debats seran oberts a tothom, amb experts sobre els temes a tractar i amb un torn obert de preguntes que permetrà generar un discurs constructiu. Els grups de treball consistiran en sessions presencials per tractar les qüestions que hagin sortit dels debats; i els tallers serviran per apropar el procés a la ciutadania. Paral·lelament, es crearà un espai digital amb tota la informació disponible. Finalment, es reuniran totes les dades en un document i es presentarà a la ciutadania. 

Tornar