Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Nova licitació per la contractació del servei de realització de programes per fomentar la participació cultural i l’interès per les pràctiques artístiques en infants i/o joves

La licitació està impulsada des del Projecte d'especialització i competivitat territorial d'Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial. El termini de presentació d’ofertes és fins el 14 de febrer de 2020.

Des del Projecte d'especialització i competivitat territorial d'Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial s’ha publicat  una nova licitació per la contractació del servei de realització de programes per fomentar la participació cultural i l’interès per les pràctiques artístiques en infants i/o joves de Girona i el seu entorn territorial a través d’experiències pilot de mediació cultural. 

El contracte es divideix en dos lots. El LOT1: Programa de foment de la participació cultural dels joves a través d’una experiència pilot d’implicació dels joves en programacions culturals
preveu dues fases, una primera fase serà l’ estudi sobre la participació cultural dels joves de Girona i el seu entorn territorial i els factors que més incideixen en l’elecció de pràctiques culturals i, la segona fase preveu una prova pilot del programa d’implicació dels joves en programacions culturals de Girona i el seu entorn territorial.

El LOT 2 consisteix en el Programa de formació de valor i interessos artístics en infants i/o joves a través d’una experiència pilot de residències d’artistes en centres educatius i que també preveu dues fases. La primera amb accions de sensibilització per promoure pràctiques artístiques en centres educatius de la mà d’artistes professionals, i la segona consisteix en una prova pilot del programa de residències d’artistes en centres educatius de primària i/o secundària i en centres d’educació especial de Girona i el seu entorn territorial.

Les empreses podran presentar-se per als dos lots per ser-ne adjudicatària de tots dos. En aquest cas, caldrà presentar una oferta per cada lot de forma independent. El termini de presentació d’ofertes és fins el 14 de febrer de 2020.

Us recordem que l’Oficina de Foment de les Arts està oberta per atendre les vostres consultes, ens podeu contactar per telèfon al 972 419 008 o a través de correu electrònic (pecticc@ajgirona.cat). 

Es tracta d’un projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de Girona.

Trobareu tota la informació, plecs i formalismes al web del perfil del contractant.

Perfil del contractant
Tornar