Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Publicador de continguts

El Servei Municipal d’Ocupació ha format 80 persones aturades mitjançant el programa de Formació d'oferta en àrees prioritàries (FOAP18)

Aquest programa del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) ha permès impartir 5 certificats de professionalitat entre el 21 de desembre de 2018 i el 31 d’octubre de 2019, mitjançant una subvenció de 187.332,00 €.

Els certificats de professionalitat són documents oficials que acrediten les competències professionals i garanteixen que la persona que l'obté té els coneixements, les habilitats i les aptituds per desenvolupar una activitat laboral d'acord amb les exigències del mercat de treball. Tots els certificats de professionalitat incorporen un mòdul de pràctiques en empreses d’entre 40 i 80 hores de durada.

Els certificats impartits pertanyen a les següents famílies professionals:

  • Agrària: Instal·lació i manteniment de jardins i zones verdes (AGAO0208)
  • Comerç i màrqueting; Activitats de venda (COMV0108), Activitats auxiliars de magatzem (COML0110), Activitats auxiliars de comerç (COMT0211)
  • Administració i gestió: Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (ADGG0408)

Un total de 80 persones han participat en les formacions i d’aquests, un 60% han finalitzat la formació i han obtingut el corresponent certificat de professionalitat. Si revisem les dades més destacades, podem observar que exactament la meitat de les persones participants eren dones i l’altra meitat homes, el 40% eren menors de 25 anys, un 52,5% tenien estudis primaris complets (graduat escolar), un 30% portaven menys de 12 mesos a l’atur i un 22,5% no tenien experiència laboral.

Cal destacar que, a 30 de desembre de 2019,  un 35% dels participants s’han inserit al mercat laboral, dades que evidencien la importància de la formació professionalitzadora com un element facilitador per a l’adquisició de competències professionals.

 “Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal-Ministerio de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del  programa “Formació d'oferta en àrees prioritàries FOAP19”, d’acord amb la RESOLUCIÓ TSF/2463/2018, de 17 d’octubre de 2018, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2018 de les subvencions per a la realització d'accions de formació d'oferta en àrees prioritàries adreçades prioritàriament a persones treballadores desocupades que promou el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC-FOAP)”

Tornar