Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Durant l'any 2020 el Servei Municipal d'Ocupació desenvoluparà el Programa Aprenentatge per a la Professionalització

És una experiència pilot del Servei d'Ocupació de Catalunya, amb la col·laboració de la Unió d'Empresaris de la Construcció. Aquest programa permetrà millorar la qualificació professional de 15 persones en situació de desocupació, així com cobrir les necessitats de contractació de 13 empreses del sector de la construcció.

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha atorgat a l’Ajuntament de Girona una subvenció de 167.890,01 € per a la contractació i formació de 15 persones com a peons de construcció, en el marc del Programa APP (Aprenentatge per a la Professionalització).

Es tracta d’una experiència pilot de formació en alternança amb l’ocupació destinat a la qualificació professional de persones en situació de desocupació i en risc d’exclusió social i laboral, amb l’objectiu de contribuir a nivell local en l'encaix entre la demanda d’ocupació i l'oferta de les empreses. En molts casos, es detecta que el sector productiu precisa determinats perfils professionals amb un mínim de qualificació que les persones aturades del territori no poden satisfer, és a dir, les empreses no poden cobrir adequadament les seves necessitats mitjançant les persones treballadores disponibles al territori.

És justament per aquest motiu que el Programa APP ofereix a les empreses, com a incentiu per a la seva participació, l’opció de poder disposar de les persones que necessiten, formades ad hoc durant un cert període de temps.

L’Ajuntament de Girona, juntament amb la Unió d’Empresaris de la Construcció com a entitat de formació i 13 empreses del sector, executaran aquest programa que possibilitarà a les persones participants una millora de la seva qualificació professional mitjançant una formació ocupacional relacionada amb un lloc de treball concret i una experienciació pràctica en empresa (entre 6 i 9 mesos).

Les actuacions ocupacionals que es podran desenvolupar són:

- Formació.
- Experienciació laboral mitjançant un contracte de treball.
- Acompanyament en el procés d'aprenentatge i experienciació laboral.

Les persones seleccionades seran contractes amb un contracte de formació i aprenentatge de 6 mesos, mentre que el temps dedicat a l'activitat formativa tindrà consideració de jornada laboral. El temps dedicat a la formació no podrà ser inferior al 25% de la jornada laboral i haurà de ser formació vinculada a un certificat de professionalitat i/o formació complementària (màxim 60 hores).


“Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social-Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa Aprenentatge per la Professionalització (SOC-APP), regulat per l’Ordre TSF/170/2019, de 29 d’agost” 

Tornar