Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L'Ajuntament de Girona destina 125.000 euros a la convocatòria 2019 del programa Girona Actua

El termini de presentació de sol·licituds serà de l'1 al 15 de desembre de 2019.

L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria per l’any 2019 per a la concessió d’ajuts a la contractació en el marc del programa Girona Actua. Enguany s’hi destinaran un total de 125.000 euros –la mateixa quantitat que l’any passat- i les sol·licituds es podran fer de l’1 al 15 de desembre. El programa està finançat íntegrament amb fons municipals.

Girona Actua té com a objectiu principal acostar les persones i les empreses per tal de facilitar, d’una banda, la incorporació al món laboral de persones amb especials dificultats d’inserció que es troben en situació d’atur o bé amb un lloc de treball en condicions precàries i, de l’altra, fomentar el desenvolupament econòmic local i la responsabilitat social del teixit empresarial.

En aquest sentit, a banda de les accions d’acompanyament a les persones i de millora del seu capital competencial, es promociona una línia d’ajuts a la contractació com a element facilitador de l’accés d’aquestes persones al mercat de treball, que alhora permet donar suport a les necessitats del teixit econòmic gironí.

La tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament, Glòria Plana Yanes, ha explicat que “un dels eixos principals del govern de la nostra ciutat és impulsar polítiques actives d’ocupació per augmentar les possibilitats de trobar i mantenir la feina a persones desocupades i, especialment, a les persones que tenen dificultats d’inserció en el mercat laboral”.

Les bases reguladores aprovades aquest any incorporen novetats dirigides a garantir la qualitat de les insercions laborals. D’aquesta manera, s’ha canviat el règim de concessió d’aquestes subvencions, que ha passat de concessió directa a concurrència competitiva mitjançant convocatòria oberta. Aquest canvi implica la valoració de les sol·licituds presentades en funció de diferents criteris relacionats amb el tipus d’empresa o entitat contractant, de manera que es prioritzen les petites empreses de nova creació; la modalitat de contractació, prioritzant els contractes indefinits a jornada completa; i les mesures socials i de conciliació laboral i familiar que es puguin acreditar. La concessió d’aquests ajuts s’efectuarà amb base a la puntuació obtinguda en cada cas i fins a l’esgotament de la dotació pressupostària prevista.

Pel que fa a la quantia de les subvencions es manté el sistema de càlcul basat en un percentatge del salari mínim interprofessional (SMI) vigent l’any d’inici de la contractació, que variarà en funció de l’edat de la persona contractada, la durada del contracte i la jornada laboral. Així doncs, a mesura que s’incrementen aquestes variables, augmenta l’import de la subvenció, de manera que la quantia màxima per contractació serà de 10.800 euros, corresponent a la contractació indefinida a jornada completa d’una persona major de 45 anys.

Podran sol·licitar aquestes subvencions les empreses, professionals autònoms/es i entitats sense afany de lucre, amb domicili social, delegació o centre de treball ubicat a Girona o la seva àrea d’influència, que compleixin amb els requisits que estipulen les bases reguladores, i que hagin incorporat a la seva plantilla a partir de l’1 de gener de 2019 una persona participant en accions de millora de l’ocupabilitat del Servei Municipal d’Ocupació, resident i empadronada al municipi de Girona i en situació d’atur o amb un contracte laboral d’un màxim de 15 hores setmanals. Aquesta contractació ha de tenir una durada mínima de 6 mesos i ha de ser a jornada completa o, com a mínim, mitja jornada.

Des de l’inici del programa l’octubre de 2013 fins al desembre de 2018, s’ha tramitat un total de 255 subvencions a la contractació, amb càrrec a fons municipals.

Bases i tràmit

Tornar