Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Treball als barris, que té com a zona d'actuació els barri de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla, tanca el primer semestre superant amb èxits els objectius marcats

El Servei Municipal d'Ocupació, mitjançant el finançament del Servei d'Ocupació de Catalunya, intervé de manera prioritària als barris de Santa Eugènia i Can Gibert per millorar-los des del punt de vista ocupacional, social i econòmic amb l'objectiu de contribuir a l'equilibri social i territorial de la ciutat de Girona.

El projecte Treball als barris, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, contempla un total de dotze actuacions als barris de Santa Eugènia i Can Gibert del pla amb l’objectiu d’estimular, fomentar i diversificar l’activitat econòmica, creant ocupació, renda i riquesa al territori i millorant la qualitat de vida i el benestar de les persones que hi resideixen. Tant per la seva definició com per la seva execució, es compte amb el suport a les principals entitats del barri que formen part del Pla comunitari d’educació i convivència de Santa Eugènia.

Una de les accions més consolidades és el Dispositiu de suport a la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials, que combina accions tan individuals com grupals d’orientació laboral i millora de la qualificació amb l’objectiu de millorar el nivell d’ocupabilitat de les persones participants i ampliar les seves opcions per trobar a feina. Durant el primers sis mesos de l’any, hi ha participat 137 usuaris/àries i, d’aquests, més de la meitat (un 53,28%) ha trobat feina. Aquesta xifra demostra l’impacte positiu que tenen les mesures de suport i acompanyament a les persones en recerca de feina.

Pel que fa al col·lectiu de joves del barri, aquests s’han atès des del Dispositiu d’Inserció Jove que s’ubica al Güell- Espai jove a fi i efecte de donar una resposta multidisciplinar a les seves demandes. Durant el primer semestre s’han atès a 76 persones i s’ha registrat una inserció del 42%.

El projecte Treball als barris també ha permès contractar, mitjançant plans d’ocupació, un total de 17 persones en situació de recerca de feina i sense dret a cobrar la prestació contributiva d’atur per portar a terme obres i serveis d’interès general i social per al barri. Aquesta mesura permet a les persones participant l’adquisició d’experiència professional i la millora de la seva ocupabilitat. En concret, s’han portat a terme els següents projectes: Brigada de microurbanisme i rehabilitats d’equipaments, Brigada de viverisme i manteniment de les Hortes de Santa Eugènia, Dinamització i suporta la logística dels equipaments d’ocupació, Mediació i dinamització comunitària, Suport en el desenvolupament turístic dels barris de Santa Eugènia, Can Gibert i Sant Narcís i Suport jurídic dels programes de foment de desenvolupament local al barri.

Vistos els bons resultats registrats fins al moment, des del Servei Municipal d’Ocupació s’ha apostat per tornar a sol·licitar el projecte a la Generalitat de Catalunya i actualment s’està treballant en la definició de les actuacions que s’inclouran dins la convocatòria d’enguany.

Tornar