Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Publicador de continguts

El Servei Municipal d'Ocupació inicia el programa "Joves en Acció"

Itinerari d'acompanyament integral a joves de 16 a 21 anys que no estiguin treballant ni estudiant, amb l'objectiu de potenciar el seu retorn al sistema educatiu.

El Servei Municipal d’Ocupació de l’Ajuntament de Girona iniciarà, a partir de setembre de 2019 i fins el juliol de 2020, un nou programa anomenat “Joves en acció”, que oferirà itineraris personals d’acompanyament integral destinats a joves de 16 a 21 anys que no estan preparats/des per a la incorporació immediata al mercat de treball. El seu objectiu és millorar les seves competències instrumentals, professionals i transversals i potenciar el seu retorn al sistema educatiu reglat o postobligatori.

Hi podran participar un total de 15 joves, residents i empadronats/des al municipi de Girona, que no tinguin el GESO i que no es trobin ocupats/des ni realitzant estudis reglats o altres accions formatives.

El programa contempla accions de formació, distribuïdes en quatre mòduls que engloben diverses temàtiques: competències instrumentals, formació professionalitzadora, informàtica i noves tecnologies i activitat física i esport. També, com a eix transversal i imprescindible, inclourà accions d’orientació i tutorització (individual, grupal i també amb les famílies) i, a més, la possibilitat de dur a terme pràctiques en empreses o entitats.

Tot això per tal d’aconseguir més oportunitats d’èxit educatiu per a tots, a fi de garantir un adequat desenvolupament del seu present i futur sociolaboral.

Tornar