Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona impulsa el projecte de capacitació digital INTRO per lluitar contra l’escletxa digital

El programa inclou tres cursos formatius diferents per al període de juny a desembre i preveu preparar en l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació 145 persones.

L’Ajuntament de Girona ha impulsat el projecte de capacitació digital INTRO per lluitar contra l’escletxa digital a través del Servei Municipal d’Ocupació. El programa inclou tres cursos formatius diferents (Alfabetització digital, Competències digitals bàsiques i Competències digitals avançades) per al període de juny a desembre i preveu preparar 145 persones en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. Les inscripcions ja estan obertes i es poden realitzar a través de la pàgina web del Servei Municipal d’Ocupació. Les classes començaran el dimecres 16 de juny. 

“El fenomen de la digitalització està impactant de manera profunda en la nostra manera de viure i de treballar, generant un gran ventall d’oportunitats per construir una societat més democràtica, informada i interconnectada. Però, al mateix temps, també ha generat un nou element d’exclusió basat en l’accés, l’ús i el coneixement de les noves tecnologies. Conscients d’aquestes desigualtats i del fort impacte que té aquest fet sobre el nivell d’ocupabilitat de les persones, des del Servei Municipal d’Ocupació hem dissenyat aquest projecte amb l’objectiu d’acostar les noves tecnologies a tota la ciutadania”, afirma la tinenta d’alcaldia i regidora de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Girona, Glòria Plana Yanes. 

El curs d’Alfabetització digital (informàtica i Internet) inclou 25 hores i en total es desenvoluparan 7 edicions del juny al desembre. Les sessions tractaran sobre diferents continguts: introducció als dispositius digitals, contingut digital (visualització, emmagatzematge i recuperació d’informació), programes i aplicacions informàtiques bàsiques, navegació per Internet i aplicacions bàsiques (correu electrònic, fòrum de debat i  videoconferències).  

Del curs Competències digitals bàsiques es faran dues edicions de 60 hores cadascuna. Inclourà el següent contingut: ús bàsic del sistema operatiu, navegació per Internet, recerca i emmagatzematge d’informació, comunicació digital (correu electrònic i videoconferències), identitat digital, eines informàtiques bàsiques (processador de textos i presentacions) i seguretat bàsica i resolució de problemes (antivirus, seguretat i actualitzacions).

Finalment, a Competències digitals avançades es tractaran temes com l’ús i la configuració del sistema operatiu, el tractament de la informació digital (tècniques avançades de recerca, curació de continguts i emmagatzematge al núvol), la comunicació digital (xarxes socials), la identitat digital, les eines informàtiques avançades (fulls de càlcul, bases de dades i retoc d’imatges) i la seguretat bàsica i resolució de problemes (antivirus, seguretat i actualitzacions). El curs serà de 60 hores i es realitzaran dues edicions. 

El projecte compta amb un pressupost aproximat de 28.000 euros. D’aquests, prop de 13.000 estan finançats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

Tornar