Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Publicador de continguts

El Servei Municipal d’Ocupació presenta el projecte INTRO - Accions de capacitació digital, com a eina per lluitar contra l’escletxa digital

Aquest projecte conté un total d’11 accions formatives pel període de juny a desembre i preveu capacitar en l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació un total 145 persones

El fenomen de la digitalització està impactant de manera profunda en la nostra manera de viure i de treballar, generant un gran ventall d’oportunitats per construir una societat més democràtica, informada i interconnectada. Però, al mateix temps, també ha generat un nou element d’exclusió basat en l’accés, l’ús i/o el coneixement de les noves tecnologies.

Conscients de les desigualtats derivades de les possibilitats d’accés i el coneixement de les TIC i del fort impacte que té aquest fet sobre el nivell d’ocupabilitat de les persones, el Servei Municipal d’Ocupació ha dissenyat el projecte INTRO, amb l’objectiu d’acostar les noves tecnologies a tota la ciutadania.

Aquest projecte conté un total d’11 accions formatives pel període de juny a desembre i preveu capacitar un total de 145 persones en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

En concret, s’han programat les accions formatives següents:

  • 7 edicions d’Alfabetització digital: informàtica i Internet, de 25 hores, amb el següent contingut:  Introducció als dispositius digitals; Contingut digital (visualització, emmagatzematge i recuperació d’informació); Programes i aplicacions informàtiques bàsiques; Navegació per Internet i Aplicacions bàsiques (correu electrònic, fòrum de debat i  videoconferències).
  • 2 edicions de Competències digitals bàsiques, de 60 hores, amb el contingut: Ús bàsic del sistema operatiu; Navegació per internet. Recerca i emmagatzematge d’informació; Comunicació digital (correu electrònic, videoconferències); Identitat digital; Eines informàtiques bàsiques: processador de textos, presentacions; i Seguretat bàsica i resolució de problemes: antivirus, seguretat i actualitzacions.
  • 2 edicions de Competències digitals avançades, de 60 hores, amb el contingut: Ús i configuració del sistema operatiu;, Tractament de la informació digital: tècniques avançades de recerca, curació de continguts, emmagatzematge al núvol; Comunicació digital: xarxes socials; Identitat digital; Eines informàtiques avançades: fulls de càlcul, bases de dades, retoc d’imatges; i Seguretat bàsica i resolució de problemes: antivirus, seguretat i actualitzacions.

El projecte compta amb un pressupost aproximat de 28.000 euros. D’aquests, prop de 13.000 estan finançats pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris.

Els primers cursos començaran el dimecres 16 de juny. Les inscripcions ja estan obertes i es poden realitzar a través de la pàgina web del Servei Municipal d ‘Ocupació: https://web.girona.cat/smo/agenda


Tornar