Header: Promoció Econòmica

Promoció Econòmica

Ruta de navegació

Publicador de continguts

El Servei Municipal d’Ocupació engega DinamiCAT, un espai per promoure la millora del nivell d’expressió i comprensió oral de la llengua catalana de les persones en recerca de feina

L’espai s’organitza a partir de 8 sessions, que tenen com a objectiu que les persones participants posin en pràctica el català mentre descobreixen les seves competències personals i s’entrenen per les dinàmiques de grup, cada cop més presents als processos de selecció

L’objectiu principal del projecte és la millora de la ocupabilitat de les persones participants, incidint de forma específica en el català com a competència d'accés al mercat de treball, així com en l'autoconeixement i la identificació del propi capital competencial.
S’entén per competències el conjunt de coneixements, aptituds i actituds que es manifesten en conductes, que ajuden a predir el comportament futur i el nivell d’adequació d’una persona en el lloc de treball.

En els darrers anys estan adquirint una presència molt important en els processos de selecció, ja que han demostrat ser una eina eficaç per la gestió del canvi i la innovació, elements clau per l’èxit de qualsevol projecte empresarial. A més, són un element que permet integrar els objectius de l’organització amb els de la persona, generant compromís, motivació i satisfacció i permetent maximitzar un dels principals actius de qualsevol empresa, el capital humà.

De manera més específica, el projecte s’ha marcat els següents objectius:

  • Oferir un espai per millorar la comprensió oral i la comunicació en llengua catalana.
  • Millorar l'autoconeixement i l'apoderament de les persones participants.
  • Oferir una experiència pràctica per a la detecció de competències.
  • Proporcionar eines pel desenvolupament de competències, que incideixin de manera positiva en l'accés i el manteniment del lloc de treball.
  • Promoure el treball en xarxa i l'establiment de sinèrgies entre les persones participants.
  • Millorar el coneixement dels perfils laborals en clau de competències i de les necessitats i requeriments de les empreses.

Per determinar el contingut de les sessions s’han tingut en compte les competències més valorades i demandades per part de les empreses, analitzant les ofertes que es gestionen des del Servei Municipal d’Ocupació. En concret: autoconeixement, treball en equip, organització i planificació, gestió de les emocions, creativitat, adaptabilitat i comunicació.

La primera edició començarà el mes de juny i les inscripcions ja es poden realitzar a través de la web de l’SMO https://web.girona.cat/smo/agenda. El nombre de places és de 12 per edició i es preveu portar a terme 6 edicions del projecte durant el 2021.

“Aquesta acció està subvencionada pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de suport als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social: projecte Treball als barris”.


Tornar