Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Projectes que s'executaran | Pressupostos participats 2019

Pressupostos participats 2019

Projectes que s'executaran

BARRI VELL
Quantitat disponible 79.885,01 €

Projecte de dinamització del Barri Vell 9.000,00 €

Projecte de mediació per al Barri Vell 24.200,00 €

Zona verda d'aparcament al Barri Vell 9.014,50 €

CAMPDORÀ
Quantitat disponible 63.962,47 €

Cobert a l'espai del davant de les antigues escoles 70.000 €

Modificació de la tanca a l'entrada de les antigues escoles 20.695,47 €

Instal·lació d'una vela per la festa major del barri de Campdorà 3.267,00€

CAN GIBERT DEL PLA
Quantitat disponible 50.697,54 €

Millora del camí de salut de la riera Marroc 18.145,16 €

Projecte comunitari integral dels barris de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla 6.680,00 €

CARME - VISTA ALEGRE
Quantitat disponible 79.526,77 €

Instal·lació d'escomesa i quadre elèctric per a esdeveniments 12.500,00 €

Divisió interior del local social de l'associació de veïns per a ús simultani de les dues plantes 32.000,00 €

Millora de la vialitat al carrer de les Enderrocades, tram 2 30.000,00 €

DEVESA – GÜELL
Quantitat disponible 41.239,26 €

Pla de dinamització del barri de la Devesa 24.000,00 €

Pavimentació, instal·lació elèctrica i il·luminació del cobert de la plaça de Miquel de Palol 11.491,76 €

Senyalització Devesa 5.747,50 €

DOMENY - TAIALÀ
Quantitat disponible 51.225,4 €

Eliminació de les barreres arquitectòniques en els passos de vianants dels carrers Himalàia, Everest i Aneto 24.200,00 €

Eliminació de les barreres arquitectòniques en els passos de vianants dels carrers Teide, Alfred Nobel i Roques Altes 24.200 €

EIXAMPLE
Quantitat disponible 88.925,15 €

Projecte de dinamització del barri de l'Eixample 29.736,95 €

Remodelació del jardí del carrer de Francesc Ciurana amb carrer de la Creu 53.138,20 €

Detectors de nivell sonor al carrer de Josep Maluquer Salvador 6.050,00 €

FIGUEROLA - BONASTRUC
Quantitat disponible 43.181,65 €

Reforma d’una banda del carrer de Figuerola, entre l'avinguda de Ramon Folch i carrer de Bonastruc de Porta - Fase 1 49.400,00 €

FONTAJAU
Quantitat disponible 50.712,31 €

Instal·lació alarma i càmera de seguretat a la guingueta 2.200,00 €

Parc infantil a la plaça de Miquel Martí i Pol 28.000,00 €

FONT DE LA PÓLVORA
Quantitat disponible 39.313,04 €

La proposta més votada ha estat la de “No estic d'acord amb cap de les propostes” i per aquest motiu la quantitat assignada al barri queda reservada.

GERMANS SÀBAT
Quantitat disponible 35.464,7 €

Aparcament entre els carrers de Joan Salvat Papasseït i Joan Oliver i Sallarès 45.000,00 €

Aportació per a activitats de lleure d'estiu al barri de Germans Sàbat 1.5000,00 €

GRUP SANT DANIEL 
Quantitat disponible 91.434,31 €

Renovació del parc infantil 34.400,00 €

Arranjament de la pista esportiva 37.500,00 €

MAS CATOFA
Quantitat disponible 52.428,96 €

Rebaix de la vorera a la cantonada del carrer de Mas Catofa amb el carrer de la Modeguera Gran 18.775,00 €

Instal·lació de coixins berlinesos 3.800,00 €

Continuació de la tanca rústica a la Riera Bullidors del carrer de la Modeguera Gran 6.390,00 €

Construcció del tram de vorera del carrer de la Modeguera Gran 2.800,00 €

Aportacio solidària al barri de Germans Sàbat per a l'aparcament entre els carrers de Joan Salvat Papasseït i Joan Oliver i Sallarès amb enllumenat 45.000,00 €

MAS RAMADA
Quantitat disponible 107.203,64€

Reconstrucció d'una rotonda al carrer del Barranc amb el carrer del Riu Guadiana 32.000,00 €

MERCADAL
Quantitat disponible 37.339,66€

Pla de dinamització del barri del Mercadal15.000,00€

Redacció del projecte d'estudi i redisseny de la plaça de l'U d'octubre de 2017 22.339,66€

MONTILIVI - LA CREUETA
Quantitat disponible 49.342,84€

Construcció de la vorera entre l'aparcament del CAP i l'aparcament de l'antiga petanca13.000,00 €

Millora i adequació del local social del barri de Montilivi 30.000,00 €

Redacció del projecte d'arranjament de la zona verda de l'avinguda de Lluís Pericot 6.000,00 €

MONTJUÏC
Quantitat disponible 36.083, 27€

Construcció de voreres davant de l'escola de Montjuïc 34.600,00€

PALAU SACOSTA - AVELLANEDA - MAS XIRGU
Quantitat disponible 80.235,21€

Condicionament de l'exterior del local social de Palau-sacosta 15.000,00 €

Aportació econòmica per a la redacció de l'estudi i l'execució d'una primera fase de les obres per al pas de les persones des del carrer del Ros de Palau fins al carrer dels Sarriera 42.000,00 €

Aportació econòmica per al projecte de senyalització dels punts d'accés a Palau-sacosta 8.000,00 €

Tancament del parc infantil del costat del carrer de les Illes Balears 4.235,00€

Aportació econòmica per a l'arranjament d'una part de la vorera del carrer del Camí Vell de Fornells, entre el carrer del Mas Figueres i la pujada de la Creu de Palau 11.500,00 €

PEDRERES - FORA MURALLA
Quantitat disponible 61.292,19 €

Millora de l'enllumenat de la rampa d'accés als jardins de la Muralla 14.000,00 €

Estudi de solucions tècniques per evitar les relliscades a la pujada de les Pedreres i aportació econòmica per a l'execució dels trams considerats més urgents 20.000,00 €

Aportació econòmica per a l'ascensor panoràmic dels jardins de la Infància als jardins de la Muralla 27.292,19€

PEDRET
Quantitat disponible 41.855,20 €

Estudi de mobilitat i redacció d'un projecte sobre les mesures per reduir la velocitat al carrer de Palamós i al carrer de Palafrugell 16.335,00€

PLA DE PALAU-SANT PAU
Quantitat disponible 47.825,09 €

Substitució de la tanca perimetral i millora del parc infantil contigu a l’escola Marta Mata 22.825,09 €

Millora del parc infantil de la plaça de Celestina Vigneaux i Cibils 25.000,00 €

PONT MAJOR 
Quantitat disponible 36.318,69 €

Construcció d'una vorera en el tram comprès entre el carrer de les Illes Filipines i les destil·leries Vich (Can Catà) 35.000,00 €

PUJADA A LA TORRASSA
Quantitat disponible 48.667,23 €

Millora del paviment de la pujada a la Torrassa a partir del número 37 i fins a la pista de bàsquet 26.700,00 €

SANT NARCÍS
Quantitat disponible 65.722,00 €

Finalització de les obres al parc de la Comtessa Ermessenda 45.500,00 €

Instal·lació d'un parc de cal·listènia al barri de Sant Narcís 15.500,00 €

SANT PONÇ
Quantitat disponible 48.988,55 €

Pla de dinamització del barri de Sant Ponç 23.040,00 €

Aportació ecònomica per a l'adequació del parc del carrer de Pep Colomer i Martí 25.948,55

SANTA EUGÈNIA
Quantitat disponible 56.248,82 €

Estudi del projecte de la Frontissa de Santa Eugènia de Ter 13.000,00 €

Millora de l'enllumenat d'accés a la passera del rec Monar pel carrer de Joan Masó i Valentí 3.600,00 €

Augment de la il·luminació a l'encreuament entre el carrer del Costabona i el carrer de les Agudes 1.800,00 €

Aportació econòmica per al projecte de viatges culturals de l’Associació de la Gent Gran del barri de Santa Eugènia del Ter 2.250,00 €

Projecte comunitari integral de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla 32.518,96 €

TORRE GIRONELLA
Quantitat disponible 49.356,71 €

Ampliació de l'aparcament de darrere del local social del barri de Torre Gironella 20.000,00 €

Aportació econòmica per al projecte de l'accés per a vianants per unir els barris de les Pedreres i de Torre Gironella 29.356,71 €

TORRES DE TAIALÀ 
Quantitat disponible 39.322,37 €

Rebaix de les voreres a la cantonada del carrer de la Riera Rimau i el carrer de la Torre de Taialà 32.500,00 €

VALL DE SANT DANIEL 
Quantitat disponible 49.066,59 €

Instal·lació d'una vela per a la pista del CREC amb motiu de la festa major de la Vall de Sant Daniel 3.932,50 €

Substitució de l'equipament de parc de salut per jocs infantils al pati de les Antigues Escoles de la Vall de Sant Daniel 18.000,00 €

Substitució dels fanals solars del carrer del Tambor Ansó 21.500,00 €

VILA-ROJA
Quantitat disponible 46.835,21 €

Adequació de la illeta que hi ha al carrer de la Planura número 1 perquè l'autobús pugui circular correctament sense envair les voreres 27.225,00 €