Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Projectes que s'executaran | Pressupostos participats 2017

Pressupostos participats 2017

Projectes que s'executaran

BARRI VELL
42.386,19 € més un romanent del 2016 de 6.200 €

CAMPDORÀ
46.153,85 € més un romanent del 2016 de 5.211,58 €

CARME - VISTA ALEGRE
39.560,44 € més un romanent del 2016 de 4.798,99 €

Renovació de la zona del parc infantil del carrer de Carme -Jardins de Pablo García Cortés "Pablito" (12.630 €)

Creació d'un pas de vianants davant del passatge dels Picapedrers i d'una vorera des d'aquest punt del carrer de Vista Alegre fins al carrer de Morató i Grau (28.200 €)

DEVESA – GÜELL
41.444,27 €

Continuació del pla de dinamització per al barri (24.000 €)

Cobertura de la plaça de Miquel de Palol (11.000 €)

Instal·lació de mobiliari esportiu per al barri (6.444,27 €)

DOMENY - TAIALÀ
46.153,85 € més un romanent del 2016 de 941,09 €

Condicionament del solar al carrer de Sant Gregori, número 101, que fa cantonada amb el carrer dels Bullidors (11.584,57 €)

Construcció d'una vorera sobre el mur de contenció a executar al carrer de l'Himàlaia (8.200 €)

Ampliació de la vorera i canvi de l'aparcament de cotxes del costat al carrer de M. Àngels Anglada -zona institut- (6.655 €)

Pavimentació de l'entrada dels pisos 9-11-13-15 del carrer de Joan Badia Casañas (11.052,62 €)

Creació de voreres al carrer de les Roques Altes (9.800 €)

EIXAMPLE
56.514,91 € més un romanent del 2016 de 39.335,59 €

Continuació del projecte del Pla de suport de l'AV de l'Eixample (22.000 €)

Arranjament del carrer del Cardenal Margarit (10.000 €)

Eliminació de les barreres arquitectòniques a l'encreuament del carrer de la Creu amb el carrer de Barcelona (14.057,28 €)

Millora de l'enllumenat a la plaça de Salvador Espriu (12.600 €)

FIGUEROLA - BONASTRUC
40.502,35 € més un romanent del 2016 de 9.324,51 €

Continuació del pla de dinamització per al barri (6.000 €)

Actuacions de millora del parc infantil situat entre el carrer del Riu Güell i el carrer de Bonastruc de Porta (3.200 €)

Millora de l'enllumenat de l'avinguda de 20 de Juny (10.800 €)

FONT DE LA PÓLVORA
32.967,03 € més un romanent del 2016 de 5.286,14 €

Tots els projectes varen rebre 0 vots i per aquest motiu es reserva la quantitat assignada al barri per a la propera edició dels Pressupostos Participats 2018.

 

FONTAJAU
40.502,35 €

Cobriment de la pista esportiva situada al costat de la guingueta al parc de Fontajau (40.502,35 €)

GERMANS SÀBAT
32.967,03 € més un romanent del 2016 de 16.588,41 €

Urbanització de la plaça dels Germans Sàbat (48.555,44 €)

Dinamització del barri de Germans Sàbat (1.000 €)

GRUP SANT DANIEL 
39.560,44 € més un romanent del 2016 de 14.652,86 €

Asfaltatge de part del carrer de l'Hortènsia (26.734,47 €)

Construcció de noves escales al carrer de l'Hortènsia (40.847,48 €)

MAS CATOFA
30.141,29 € més un romanent del 2016 de 344,32 €

Urbanització de la plaça dels Germans Sàbat -actuació conjunta amb el barri de Germans Sàbat- (16.800 €)

Adaptació de les voreres del carrer del Puig d'Adri (12.680 €)

Dinamització del barri de Mas Catofa (1.000 €)

MAS RAMADA
30.141,29 €

Pavimentació del caminet de terra que hi ha a la zona del pipicà del carrer del Torrent (15.000 €)

Col·laboració amb la UE Vila-roja amb una aportació econòmica (1.000 €)

MERCADAL
37.676,61 € més un romanent del 2016 de 2.383,56 €

Continuació del pla de dinamització per al barri del Mercadal (10.000 €)

Retirada de les planxes de ferro als carrers de Santa Clara, del Nord i de les Hortes (30.000 €)

MONTILIVI - LA CREUETA
39.560,44 € més un romanent del 2016 de 9.141,89 €

Arranjament de la cruïlla de l'avinguda Montilivi amb el carrer de Sant Salvador d'Horta (18.600 €)

Millora del Parc de la Pedra (30.100 €)

MONTJUÏC
35.792,78 €

Instal·lació d'una vela amb mòdul de bar i servei de seguretat durant la festa major del barri (3.947,81 €)

Millora de voreres i instal·lació de tanques a la pujada de la Barrufa (29.645 €)

PALAU SACOSTA - AVELLANEDA - MAS XIRGU
53.689,17 €

Millora de la pavimentació i de la il·luminació al pas de vianants entre els carrers dels Sarriera i de Ros de Palau (29.300 €)

Destinació de 20.000 € a la redacció del projecte d'urbanització de la cruïlla del carrer de Reggio Emilia i l'avinguda de Lluís Pericot amb el carrer del Riu Cardener (20.000 €)

PEDRERES - FORA MURALLA
38.618,52 €

Millora del paviment de la part inferior del carrer de Julià de Bolívar (26.196,50 €)

Creació d'un pas de vianants al final del carrer del Palco dels Sastres, a la zona del disseminat Caputxins (4.235 €)

Instal·lació de baranes al carrer de Pere III el Cerimoniós (5.550 €)

PEDRET
33.908,95 €

Nova instal·lació d'enllumenat al pont de Pedret (28.700 €)

Execució de l'última fase de la restauració de la capella del Pilar (12.084,41 €)

PONT MAJOR 
32.025,12 € més un romanent del 2016 de 2.817,69 €

Millora del passatge de Mossèn Pere Rabat i de la plaça de l'Om (34.842,81 €)

PUJADA LA TORRASSA
36.734,69 €

Millora del paviment a la pujada a la Torrassa (30.811,65 €)

Instal·lació d'una plataforma per als contenidors de reciclatge de plàstic i paper que hi ha a la plaça de la pujada a la Torrassa (1.364,36 €)

SANT NARCÍS
50.863,42 €

Programa d'activitats físiques per a les persones grans al parc de la Comtessa Ermessenda (35.400 €)

Millora de la vorera del número 6 al número 12 del carrer de Cristòfor Colom (6.000 €)

Construcció d'una zona d'esbarjo infantil davant de l'escola pública de Sant Narcís - Escola Àgora (2.810 €)

PLA DE PALAU - SANT PAU
48.037,67 €

Espai infantil de lleure i cultura del barri de Sant Pau (48.037,67 €)

SANT PONÇ
34.850,86 € més un romanent del 2016 de 7.917,98 €

Construcció de voreres a prop de les instal·lacions de l'entitat GEiEG (34.218,84 €)

Instal·lació d'una barrera vegetal a la plaça de Sant Ponç i de dos senyals de "Prohibit jugar a pilota" i despeses socials diverses (8.450 €)

SANTA EUGÈNIA i CAN GIBERT DEL PLA
48.037,68 € + 42.386,19 €

Projecte integral de la Mancomunitat de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla (90.361,35 €)

TORRE GIRONELLA
37.676,61 €

Reserva dels 37.676,61 € per als pressupostos participats de l'any vinent

TORRES DE TAIALÀ 
33.908,95 € més un romanent del 2016 de 6.733,55 €

Rebaix de les voreres des del carrer de la Riera Rimau fins al carrer de la Modeguera Gran (35.500 €)

Tancament de la pista poliesportiva del barri (18.300 €)

VALL DE SANT DANIEL 
38.618,52 € més un romanent del 2016 de 7.505,70 €

Estudi d'un pla de mobilitat al barri de Sant Daniel (10.000 €)

Arranjament del pati de les antigues escoles de Sant Daniel (32.000 €)

Instal·lació d'una vela per cobrir la pista del CREC durant la festa major del barri (2.904 €)

VILA-ROJA
38.618,52 €

Arranjament d'un mur del Grup Vila-roja que està deteriorat (48.000 €)