Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Pressupostos participats 2016

Pressupostos participats 2016

Projectes que s'executaran

Barri Vell (46.899 €)

Avantprojecte que proposi de quina manera s’ha de resoldre l’accessibilitat mecànica en el marc de la UA Maristes i aixecament topogràfic de la UA Maristes (23.478 €)

Control del soroll al Barri Vell (14.421 €)

Pla de dinamització per al barri (9.000 €)

Campdorà (72.535 €)

Restauració i connexió de la Font Picant de Campdorà, a la xarxa d’abastament d’aigua potable (8.320 €)

Finançar part de la connexió de la Via Verda entre Pont Major i Campdorà, sota el Pont de l'Aigua (50.000 €)

Senyalitzar el carrer entre la crta. 255 i Camp d’Or, i posar bloc de bústies (7.225 €)

Ordenació i senyalització de Campdorà (750 €)

Adquisició d’un mirall per la sala d’activitats físiques del local social (1.200 €)

Carme - Vista Alegre (73.216 €)

Passeig mirador per a vianants i dues escales des del parc a l’aparcament (37.900 €)

Posar pilones als carrers de les Enderrocades i del Taquígraf Martí (4.200 €)

Habilitació d’un espai al barri com a estació del Servei de Girocleta (26.318 €)

Devesa – Güell (41.971 €)

Continuar amb el pla de dinamització per al barri iniciat vinculat al local social (23.421 €)

Aportació al projecte del cobert de la plaça Miquel de Palol (12.000 €)

Reparar el paviment de la pista pista de bàsquet, del c. Mossèn Joan Pons, per a què no es facin bassals (6.550 €)

Domeny - Pla De Domeny - Taialà (46.741 €)

Rampa entre el carrer Adri i carrer Sant Gregori i vorera que uneix les dues rampes: fer rampa + il·luminació i incorporar la proposta de fer una vorera al carrer Adri que uneixi les dues rampes (45.800 €)

Eixample (67.982 €)

Continuïtat al projecte del Pla de suport de l'AV de l'Eixample (22.000 €)

Arranjament paisatgístic de la zona del final del carrer Francesc de Ciurana cantonada carrer de Barcelona (6.000 €)

Figuerola - Bonastruc (47.054 €)

Continuar amb la reforma del c. Cerverí, igualar la vorera esquerra (25.750 €)

Millora del parc del carrer Bonastruc amb carrer Güell (16.311 €)

Accions per a la dinamització del barri (5.000 €)

Font de la Pólvora (34.786 €)

Millorar l'accessibilitat dels vianants a l'avinguda de la Font de la Pólvora entre el carrer Pruner i el carrer Mimosa (29.500 €)

Fontajau (41.017 €)

Pavimentació d’una de les voreres del carrer Font de l’Abat (5.500 €)

Arranjaments zona estacionaments carrer Fontajau (20.050 €)

Renovació de l’enllumenat de l’avinguda Amical Mauthausen (15.410 €)

Germans Sàbat (60.071 €)

Estudi d'ordenació i millora de la plaça Germans Sàbat i porxos de Germans Sàbat (15.000 €)

Fer accessible les entrades als porxos de les botigues de la plaça de Germans Sàbat (26.983 €)

Aportar 1.500 euros a la continuïtat del projecte de reinserció social i laboral per als joves del sector (1.500 €)

Grup Sant Daniel (40.064 €)

Millorar l'enllumenat del barri (25.411 €)

Mas Catofa (41.286 €)

Adaptació de les voreres del carrer Mas Catofa des del CAP i en direcció a Torres de Taialà (18.816 €)

Adequació del parc al carrer Mas Vendrell Rec de Can Murtra (7.407 €)

Continuació de la tanca rústica a la riera Bullidors del carrer Modeguera Gran (6.086 €)

Ampliació de mobiliari del parc infantil del carrer Mas Catofa (7.134 €)

Aportació de 1.500 € pel programa per a joves del barri (1.500 €)

Mas Ramada (33.261 €)

Il·luminació de la zona que hi ha darrera de l'edifici del carrer Guadiana, núm. 29 (22.500 €)

Acondicionar la part que hi ha darrere l’edifici del carrer Guadiana, núm. 29, eliminant el formigó del paviment existent (10.761 €)

Mercadal (36.248 €)

Continuar amb el Pla de dinamització per al barri iniciat en el marc dels pressupostos participats 2013 (6.000 €)

Portar a terme un pla de suport a l'Associació Mercadal (10.000 €)

Posar cartells informatius en els dos extrems del pont Sant Agustí advertint que la rampa existent no és accessible (561 €)

Posar una pilona o element dissuasori en el pas de vianant que hi ha entre la plaça Constitució i la plaça Santa Susanna (17.303 €)

Montilivi - La Creueta (45.214 €)

Recuperació de la Font de l'Abella (18.000 €)

Enjardinament del parterre del davant el pàrquing del CAP de Montilivi (18.072 €)

Montjuïc (34.340 €)

Enllumenat de l’accés a Montjuïc des del Pont Major i col•locació de barreres de protecció, repintar i repassar l’asfalt (34.340 €)

Palau Sacosta – Avellaneda - Mas Xirgu (53.418 €)

Destinar el pressupost a l’arranjament del futur Local Social de l’AV, i de les entitats del barri. Antiga casa del director i la del conserge de la Residència de Gent Gran de Palau-sacosta (53.418 €)

Pedreres - Fora Muralla (39.110 €)

Millora de l’enllumenament dels jardins de les Pedreres i estudi per a la millora dels elements de mobiliari dels jardins (22.000 €)

Dissenyar Pla especial de millora de l'accessibilitat dels carrers del barri de les Pedreres (18.000 €)

Pedret (30.642 €)

Millorar enllumenat dels jardins Pedret i ronda Pedret (21.500 €)

Col·laborar econòmicament en el projecte de restauració de la capella del Pilar de Pedret (9.142,44 €)

Pla de Palau - Sant Pau (58.039 €)

Projecte: "Espai infantil de lleure i cultura del barri de Sant Pau" La Pauleca (48.648 €)

Recuperació de l’espai del carrer Joan Maria Pou i Camps (9.300 €)

Pont Major (35.250 €)

Reordenar la parada de l’autobús existent en l’encreuament del carrer Pont Major amb carrer Mossèn Pere Rabat i deixar a un sol nivell l’accés a la plaça de l’Om (29.932 €)

Recuperació de la Font del Cargol (2.500 €)

Pujada La Torrassa (39.602 €)

Accés per a vianants entre l’aparcament de la Pujada de la Torrassa i Pujada de la Barrufa (28.600 €)

Adquisició d’un equip de so per a fer activitats de petit format al barri i un TV pel local social (2.000 €)

Instal·lació d’escomesa i quadre elèctric per a esdeveniments a la pista de la Pujada de la Torrassa (9.000 €)

Sant Narcís (51.511 €)

Ampliar voreres de c. Ramon Muntaner entre c. Francesc Artau i c. Pare Coll (51.500 €)

Sant Ponç (47.249 €)

Posar enllumenat a la vorera que es va fer amb Pressupostos Participats (10.900 €)

Dinamització del Local Social de Sant Ponç i subvenció pel manteniment dels subministraments del local social (11.000 €)

Proposta de posar quatre jardineres, dos bancs i quatre papereres a la placeta del carrer de l'Esport (5.299 €)

Tancament lateral de la pista de bàsquet del carrer de l’Esport (6.800 €)

Santa Eugènia i Can Gibert del Pla (83.943 €)

Projecte integral de la Mancomunitat de Santa Eugènia de Ter i Can Gibert del Pla: Projecte Ateneu Eugenienc, Projecte Escudella Solidària, Programa d'Intervenció Socioeducativa i Comunitària de l'ampa Institut Santa Eugènia, Projecte Tacres, Projecte de foment de l'esport - CESET, Pla Esports-Art i Cultura de la coordinadora d'ampa, Projecte colònies infantils i juvenils, Proposta cultural de la gent gran (83.943 €)

Torre Gironella (53.918 €)

Pavimentació de la plaça de Torre Gironella a tot voltant dels jocs infantils (32.400 €)

Millora del drenatge del sector c. de les Creus 14A (Pista poliesportiva) (19.861 €)

Torres de Taialà (33.386 €)

Ampliació i tancament del local social de l'Associació de veïns de Torres de Taialà (14.500 €)

Millora del parc infantil del carrer Sant Medir (12.153 €)

Vall de Sant Daniel (39.110 €)

Instal·lació d'una porta entre dues sales de les antigues escoles i reforma de lavabos (13.200 €)

Instal·lació d'escomesa i quadre elèctric per a esdeveniments a la pista del CREC de la Vall de Sant Daniel (9.500 €)

Guiatge, suport i dinamització del procés participatiu "Quin Sant Daniel volem" i elaboració del pla d'actuacions resultant (6.000 €)

Vela per cobrir la pista del CREC, durant la festa major del barri. Mides 15 x 20 m (2.904 €)

Vila-Roja (53.688 €)

Rehabilitar l'entrada al barri mitjançant la reparació de les voreres de la zona de la Sagrada Família i del bar Trias (18.995,43 €)

Substitució d'un tram de la xarxa pública de sanejament i de la pavimentació situada a la part posterior del Grup Vila-roja núm. 162, 163 i 164 (34.693 €)