Header: Pressupostos participats

Pressupostos participats

Pressupostos participats 2013

Pressupostos participats 2013

Projectes que s'executaran

BARRI VELL - Pressupost assignat: 37.979,78 €

Obres de millora al c. de la Llebre i la pl. Sant Josep. (37.901,77 €)

CAMPDORÀ - Pressupost assignat: 39.529,98 €

Arranjament de les escoles. (39.529,98 €)

CARME-VISTA ALEGRE - Pressupost assignat: 32.554,10 €

Iniciar l’arranjament del local social ubicat al carrer del Taquígraf Martí, 15.

DEVESA–GÜELL - Pressupost assignat: 33.329,20 €

Adequar l’espai que ocupava l’Oficina Municipal d’Escolarització a la Devesa com a local social per al barri. (33. 329,20 €) 

DOMENY-TAIALÀ - Pressupost assignat: 38.754,88 €

Construcció d’una rampa que uneixi la carretera de Sant Gregori amb el carrer Adri. (38.754,88 €)

EIXAMPLE - Pressupost assignat: 46.505,86 €

Eliminació de barreres arquitectòniques al carrer Maluquer Salvador. (43.505,86 €)

Projecte d’escacs per a l’Escola d’Adults que portarà a terme el Club d’Escacs Gerunda. (1.000,00 €)

Promoció dels Cercles d’Estudis a través de l’Associació Catalana per a l’Educació, Formació i Recerca-ACEFIR. (2.000,00 €)

FIGUEROLA-BONASTRUC  - Pressupost assignat: 31.810,01 €

Instal·lar uns jocs infantils a l’espai situat entre el carrer Figuerola i el carrer Güell. (25.768,00€)

Protegir els escocells dels arbres del carrer Bonastruc amb cautxú. (5.800,00 €)

Donació a la Fundació Banc dels Aliments de les Comarques Gironines. (242,00 €)

FONT DE LA PÒLVORA - Pressupost assignat: 29.453,71 €

Reconstrucció de la font del barri i habilitació dels seus voltants. (24.000,00 €)

Rehabilitar la plaça Acàcia. (800,00 €)

FONTAJAU - Pressupost assignat: 33.360,20 €

Construcció d’una instal·lació per a les entitats del barri al costat de la zona esportiva de Fontajau, a l’avinguda de l’Amical Mauthausen. (33.360,20 €)

GERMANS SÀBAT - Pressupost assignat: 29.453,71 €

Enderrocament del pas existent a la Riera Bullidor, que uneix els barris de Germans Sàbat i Mas Catofa, i substitució per un gual més alt. (12.000,00 €)

Ampliació i instal·lació d’una tancat al parc infantil existent al barri. (9.450,00 €)

Projecte de reinserció social i laboral per als joves del barri. (1.500,00€) 

GRUP SANT DANIEL - Pressupost assignat: 34.879,39 €

Millorar l’accessibilitat al Grup Sant Daniel, amb l’inici de les obres d’instal·lació d’un ascensor inclinat. (34.879,39 €)

MAS CATOFA - Pressupost assignat: 24.028,03 €

Enderrocament del pas existent a la Riera Bullidor, que uneix els barris de Germans Sàbat i Mas Catofa, i substitució per un gual més alt. (12.000,00 €)

Projecte de reinserció social i laboral per als joves del barri. (1.500,00 €)

MAS RAMADA - Pressupost assignat: 26.353,32 €

Realitzar actuacions de millora al carrer Pineda. (26.353,32 €)

MERCADAL - Pressupost assignat: 28.709,62 €

Supressió de barreres arquitectòniques davant de l’església de Santa Susanna i a l’accés al Pont de les Peixateries Velles. (23.0030,00 €)

Projecte de dinamització social per cohesionar el barri. (5.679,62 €)

MONTILIVI-LA CREUETA - Pressupost assignat: 32.554,10 €

Eliminar les barreres arquitectòniques al carrer Punta del Pi. (32.554,10 €) 

MONTJUÏC - Pressupost assignat: 27.128,42 €

Habilitació de l’espai d’estada al bosc a la zona de l’escola de Montjuïc i dels corresponents accessos.  (23.878,00 €)

Tanca pels jocs infantils de la plaça Domènec Fita. (3.250€)

PALAU SACOSTA-AVELLANEDA-MAS XIRGU - Pressupost assignat: 44.211,57 €

Habilitar un local social al carrer Jocs Olímpics, per a ús de les entitats i els veïns i veïnes del barri. (30.000,00 €)

Creació d’un circuit de salut per a la gent gran de la residència i les persones que realitzen esport al barri i adequació dels voltants. (16.171,00 €)

PEDRERES-FORA MURALLA - Pressupost assignat: 31.779,00 €

Iniciar l’adequació dels Jardins Fora Muralla i l’obertura d’un local social amb un espai lúdic per als veïns i veïnes de Pedreres i Fora Muralla. (31.779,00 €)

PEDRET - Pressupost assignat: 27.128,42,00 €

Pista polivalent al c. Palafrugell de Pedret. (27.128,42,00 €)

PONT MAJOR - Pressupost assignat: 27.128,42 €

Adequació de les deveses del barri com a espai d’esbarjo. (25.000,00 €)
Estat del projecte: Finalitzat.
 

PUJADA LA TORRASSA - Pressupost assignat: 31.003,91 €

Adequació del camí del barri que connecta amb el c. Montjuïc i els Jardins de John Lennon. (25.000,00 €)
Estat del projecte: Finalitzat.
 

SANT NARCÍS - Pressupost assignat: 42.630,37 €

Es va reservar la quantitat assignada al barri l’any passat per acumular-la a la quantitat assignada amb els Pressupostos Participats del 2014.
 

SANT PAU - Pressupost assignat: 39.529,98 €

Creació d’un espai infantil de lleure i cultura per als nens i nenes del barri. (39.529,98 €)
Estat del projecte: Finalitzat (es va inaugurar el 20 de setembre.)
 

SANT PONÇ - Pressupost assignat: 31.779,00 €

Realitzar actuacions d’accessibilitat i millora a la plaça de Sant Ponç. (31.779,00 €)
Estat del projecte: Finalitzat.
 

SANTA EUGÈNIA i CAN GIBERT DEL PLA - Pressupost assignat: 75.184,47 €

Projecte Integral Urbanístic-Comunitari-Educatiu. (75.184,47 €)
Estat del projecte: Finalitzat.
 

TORRE GIRONELLA - Pressupost assignat: 31.003,91 €

Adequació de la plaça situada al Grup Torre Gironella. (23.003,91 €) 
Estat del projecte: Finalitzat.

Substitució de la tanca metàl·lica de la pista de bàsquet. (8.000,00 €)
Estat del projecte: Finalitzat.
 

TORRE DE TAIALÀ - Pressupost assignat: 27.128,42 €

Instal·lació d’uns jocs infantils a la zona verda del carrer Taialà. (17.500,00 €)
Estat del projecte: Finalitzat.

Projecte de reinserció social i laboral pels joves del barri. (1.500,00 €)
Estat del projecte: Finalitzat.

Pavimentar la pista de bàsquet i refer la seva tanca perimetral. (8.800,00 €)
Estat del projecte: Finalitzat.
 

VALL DE SANT DANIEL - Pressupost assignat: 33.329,20 €

Reparació de la coberta de part dels edificis de les escoles de Sant Daniel, i inici de la reforma del seu interior per a ús de les entitats i veïns i veïnes del barri. (33.329,20 €)
Estat del projecte: Finalitzat.
 

VILA-ROJA - Pressupost assignat: 31.779,00 €

Eliminar la zona de petanca de la plaça Picasso, i en el seu lloc ampliar els jocs infantils. (18.730,00 €)
Estat del projecte: Finalitzat.

Instal·lació de dues càmeres de videovigilància al barri. (13.049,00€)
Estat del projecte: Finalitzat.