Header: Oficina de Foment de les Arts

Oficina de Foment de les Arts

Ruta de navegació

Arts i Barris | Oficina de Foment de les Arts (OFA)

Arts i Barris

Arts i Barris són creacions artístiques comunitàries a l’espai públic en diferents barris de Girona. És un programa que convida els veïns i veïnes de la ciutat a construir de forma col·laborativa una producció artística.

Els Centres Cívics i l’Estació Espai Jove actuen de connectors culturals entre entitats de dinamització sociocultural, artistes i la comunitat de cada barri.

Arts i barris busca tant apropar la cultura a la ciutadania com la ciutadania a la cultura, amb el propòsit de convertir-la en agent cultural activa. És una aposta per dinamitzar l’ús dels espais urbans de manera col·lectiva a partir de diversos llenguatges artístics i fomentar el consum cultural mitjançant l’arrelament i interès per les pràctiques culturals.

Les creacions es porten a terme a diferents barris de Girona: a Santa Eugènia de Ter – Can Gibert del Pla, Sant Narcís, Girona Est, L’Esquerra del Ter, Pont Major, Pla de Palau – Sant Pau i Barri Vell – Mercadal.

Agenda Tota | Arts i Barri | Oficina de Foment de les Arts (OFA)

Agenda