Header: Oficina de Foment de les Arts

Oficina de Foment de les Arts

Ruta de navegació

#ProfessionalsICC | Oficina de Foment de les Arts (OFA)

#ProfessionalsICC

Cicle d’actes per desenvolupament professional de les indústries culturals i creatives

Des de l’Oficina de Foment de les Arts s’impulsa un programa d’activitats de sensibilització i conscienciació professional per a les indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn. Aquesta sèrie d’actes per a #ProfessionalsICC inclou propostes al voltant d’aspectes  rellevants en l’activitat professional de les indústries culturals, tant en circumstàncies normals com en situacions d’excepcionalitat com la present.

El programa “Desenvolupament professional i cohesió sectorial per a les indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn” es concreta en una programació de 5 línies de programació al voltant d’alguns dels elements bàsics que fonamenten l’activitat i el desenvolupament professional dels sectors cultural i creatiu i en l’articulació del sector:

 1. Administració pública
 2. Emprenedoria i gestió empresarial
 3. Disseny i gestió de projectes culturals
 4. Internacionalització
 5. Cohesió i desenvolupament sectorial

Les activitats, que es duran a terme entre el setembre i el desembre de 2020, inclouen actes virtuals així com esdeveniments presencials. 

Les temàtiques que es tractaran inclouen:

 • Internacionalització per a il·lustradors i artistes visuals
 • Gestió econòmica en temps de coronavirus
 • Disseny i gestió de projectes culturals
 • Jornada online professional de dramatúrgia
 • Marketing digital per a les indústries culturals en temps de la Covid-19
 • Orientació i acompanyament juvenil
 • Noves artesanies

Podeu consultar l’agenda completa per a més informació i inscripcions.

Projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25 % per la Diputació de Girona.

Agenda Tota | #ProfessionalsICC | Oficina de Foment de les Arts (OFA)

Més informació i inscripcions

 

Logos Generalitat + FEDER + Diputació de Girona

Projecte cofinançat per:
 • Unió Europea. Fons Europeu de Denvolupament Regional
 • Generalitat de Catalunya
 • Diputació de Girona