Header: PECT ICC

PECT ICC
PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i entorn territorial

Menú de navegació

PECT ICC

PECT ICC

Adreça:
Centre Cultural La Mercè
Pujada de la Mercè, 12, 2a planta
17004 GIRONA

Telèfon:
972 010 251

Adreça electrònica:
ofa@ajgirona.cat 

Horari:
De dilluns a divendres
de 9 a 14 h

Ruta de navegació

PECT ICC (títol) - presentació | Oficina de Foment de les Arts (OFA)

Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT)

Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial

PECT ICC Presentació | Oficina de Foment de les Arts (OFA)

Els PECT són iniciatives impulsades des de l'àmbit local pels diferents agents socials i econòmics del territori i liderades per les entitats públiques locals

El Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT ICC) Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial té per objectiu afavorir un marc de visibilització, vertebració, cooperació i cohesió que impulsi el sector de les indústries culturals i creatives (ICC) perquè esdevingui un dels eixos vertebradors d'especialització econòmica del territori gironí.

El projecte s’estructura en tres operacions: Coordinació (a càrrec de la Diputació de Girona), Oficina de gestió i foment de les arts i  Centres de creació i exhibició de les arts (ambdues liderades per l’Ajuntament de Girona). L’execució del projecte s’articula a través de diferents actuacions i d’una eina TIC amb la voluntat d’impulsar un model innovador per millorar l’organització i la coordinació entre els agents culturals i creatius del territori, facilitar espais i recursos de suport a la creació i exhibició i fomentar la pràctica cultural mitjançant l’arrelament i l’interès per les produccions artístiques. L’equip desplegarà les diferents actuacions definides al projecte amb diàleg constant i obert amb el sector cultural i artístic.

El PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn és un projecte liderat per l’Ajuntament de Girona, cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de Girona, entitat que també en porta a terme la coordinació administrativa.

El projecte també compta amb la participació de quatre entitats sòcies no beneficiàries: la Fundació Privada Escola Universitària ERAM, la Fundació Casa de la Música del Gironès, l’Associació Gironina de Teatre i la Cambra de Comerç de Girona, que actuaran com a interlocutors del sector i participaran en la implementació d’algunes actuacions del projecte.

PECT ICC Presentació 2 | Oficina de Foment de les Arts (OFA)

Objectiu

Afavorir un marc impulsor del sector de les indústries culturals i creatives (ICC) com a eix vertebrador d'especialització econòmica del territori gironí


Pressupost

3.650.664,09 euros


Finançament

 • FEDER (1.825.332,05 euros)
 • Diputació de Girona (882.909,93 euros)
 • Diputació de Girona Coordinació (59.512,19)
 • Ajuntament de Girona (882.909,93 euros)

Socis no beneficiaris

 • Fundació Privada Escola Universitària ERAM
 • Cambra de Comerç de Girona
 • Fundació Casa de la Música del Gironès
 • Associació Girona de Teatre

Resultat esperat

Creació d'una Oficina de Gestió i Foment de les Arts, disseny d'una plataforma virtual de treball col·laboratiu en línia en l'àmbit de les ICC i d'una xarxa de recursos físics i espais de creació, producció i d'exhibició de les ICC, foment i captació de nous públics i impuls de la marca Girona Crea.


Operacions

 1. Coordinació
 2. Oficina de Gestió i Foment de les Arts
 3. Centres de creació i d'exhibició de les arts

Logos Generalitat + FEDER + Diputació de Girona

 • Unió Europea. Fons Europeu de Denvolupament Regional
 • Generalitat de Catalunya
 • Diputació de Girona
 

Agenda inici | Oficina de Foment de les Arts (OFA)

Agenda