Header: Participació

Participació ciutadana

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona obre una consulta pública sobre les conclusions del procés de reforma dels pressupostos participatius

La ciutadania pot fer arribar les seves propostes fins al 31 d’agost a través de la nova plataforma Girona Participa. El següent pas serà la redacció del nou reglament que es preveu aprovar en l’últim Ple de l’any

L’Ajuntament de Girona ha obert una consulta pública sobre les conclusions que s’han extret del procés de reforma dels pressupostos participatius. Es tracta d’aquells ítems que s’han conclòs en els debats i en les taules de treball virtuals organitzades durant els últims mesos, i que es troben recollits en un informe redactat per la Cooperativa Ilabso, organització que ha dinamitzat els tallers. També es té en compte l’informe de diagnosi i les propostes recollides durant el procés. Tots tres documents estan publicats a la plataforma per a la seva consulta. La ciutadania pot fer arribar els seus suggeriments fins al 31 d’agost. 

Les principals conclusions del procés condueixen cap a un nou model inclusiu dels pressupostos participatius que incentivi l’elaboració de propostes conjuntes, en un nombre més reduït i competitiu, i que prevegi espais oberts on aquestes propostes puguin ser treballades amb més temps entre entitats, ciutadania i tècnics municipals quan sigui necessari. Aquesta consulta pública és un tràmit administratiu que exigeix la llei abans de l’elaboració de qualsevol reglament.

La consulta pública es realitzarà a través d’una nova plataforma de participació en línia: Girona Participa. Es tracta d’un nou espai virtual que a partir d’ara concentrarà tots els processos de participació de l’Ajuntament de Girona. Una de les característiques interessants d’aquesta plataforma, coneguda com a Decidim, és que es tracta d’una eina col·laborativa, que ja està utilitzant la Generalitat de Catalunya i municipis com Barcelona, L’Hospitalet, Sant Cugat, Palafrugell, Palamós, Llagostera o Sils entre molts altres. La Diputació de Girona ha decidit oferir-la gratuïtament als municipis gironins per portar a terme processos de participació ciutadana, creació d'òrgans de participació i iniciatives ciutadanes o la formulació de consultes de manera virtual.

Un cop finalitzada la consulta pública, i d’acord amb les principals aportacions extretes de tots els canals de participació oberts, els serveis tècnics municipals redactaran l’avantprojecte de la norma. L’objectiu és que el nou reglament s’aprovi en el darrer Ple de l’any.

El procés de revisió dels pressupostos participatius va començar a principis del 2020 amb la fase d’anàlisi documental a partir de la recollida de totes les propostes de millora. Seguidament, el procés ja es va començar a abordar de manera participativa. A partir d’un conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona, el catedràtic de Ciència Política Quim Brugué va realitzar quasi quaranta entrevistes a diversos actors que han format part dels pressupostos participats dels barris durant aquests anys, i a partir d’aquestes va redactar l’informe de diagnosi.

Tot seguit, es va utilitzar una plataforma web de participació per obrir la fase de debat. Entre el 26 d’octubre i el 18 de novembre de 2020, es van recollir 33 propostes de millora, realitzades tant per part d’algunes entitats veïnals com de la ciutadania en general, sobre els principals temes de debat extrets de l’esmentat informe de diagnosi.

I durant el segon trimestre d’aquest any 2021, s’ha dut a terme la tercera i darrera fase d'aquest procés participatiu amb la realització de tres taules de treball virtuals en què han format part entitats, ciutadania, grups polítics i altres agents socials. El passat 2 de juny es va dur a terme la darrera sessió. El resultat de la suma de totes les fases d’aquest procés definirà el nou escenari dels pressupostos participatius de Girona per als propers anys i el seu reglament.

Tornar