Header: Participació

Participació ciutadana

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Primera sessió dels grups de treball virtuals per a la reforma dels pressupostos participats

A partir de les conclusions sorgides d’aquest primer debat, en la segona sessió s’avançarà per concretar els principals aspectes operatius que haurien de definir el nou model dels pressupostos participats

El passat dijous 6 de maig, es va dur a terme la primera sessió dels grups de treball virtuals per a la reforma dels pressupostos participats. Entre representants d’algunes associacions de veïns, entitats de barri, entitats de ciutat, ciutadania individual, representants dels grups polítics i alguns tècnics municipals sumaven més de 30 persones que varen dedicar dues hores a debatre sobre el nou model de pressupostos participats de la ciutat de Girona.

En aquest sentit el debat va girar sobre diferents qüestions al voltant de la pregunta: “pressupostos participats de barri o de ciutat?”. Es va fer una dinàmica en què les persones participants varen manifestar les virtuts i els defectes de cada una de les opcions. A continuació, en grups més reduïts, es va aprofundir sobre aquests dos models a partir de qüestions com el territori que haurien d’abastar, la temàtica i el número de projectes, el pressupost i la periodicitat o el rol que havia de tenir cadascun dels agents.

A partir de les conclusions sorgides d’aquest primer debat, en la segona sessió s’avançarà per concretar els principals aspectes operatius que haurien de definir el nou model dels pressupostos participats.

La tercera i última sessió, que és durà a terme el dia 2 de juny, serà de caràcter conclusiu, i es presentaran els consensos aconseguits i els dissensos encara existents, tot apuntant les principals estratègies de canvi proposades, per a què puguin ser plasmades en el nou reglament dels pressupostos participats de Girona.

Tornar