Header: Participació

Participació ciutadana

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona aprova el projecte de construcció d’una vorera que uneixi els barris de Torre Gironella i de les Pedreres

Es tracta d’una proposta veïnal realitzada en el marc dels pressupostos participats.

Imatge virtual de la nova vorera

L’Ajuntament de Girona ha aprovat avui per Junta de Govern Local el projecte de construcció d’una vorera que uneixi els barris de Torre Gironella i de les Pedreres. L’objectiu és millorar la cohesió de la ciutat en aquest entorn urbà, fent-la més amable i transitable per a la ciutadania. Les actuacions responen a la demanda veïnal realitzada a través dels pressupostos participats del 2017 i 2018 al barri de Torre Gironella i que havia estat sol·licitada també pels veïns i veïnes de les Pedreres. 

“La proposta presenta una intervenció singular i original que resol de forma atractiva tots els aspectes que demanava l’encàrrec. La solució proposada fa compatible la creació d’un espai urbà de qualitat per a les persones vianants, la circulació de vehicles i el transport urbà, complint amb tots els requisits d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques”, afirma el tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme i Activitats de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí.

Les obres consistiran en la construcció d’una vorera, situada al marge esquerre en el sentit ascendent de la pujada de la Torre d'Alfons XII. Aquesta estarà elevada 15 cm respecte a la carretera, donant així protecció a les persones vianants davant dels vehicles. Així mateix, es preveu l’ampliació de la calçada en alguna corba per millorar la seguretat viària del carrer.

També se soterrarà la xarxa d’enllumenat públic i se substituirà la canonada de fibrociment de la xarxa d’aigua potable en aquest tram. A més, s’instal·larà nou mobiliari urbà i s’aplicarà una senyalització adequada per tal de millorar la imatge urbana de l’indret. D’aquesta manera es pretén rebaixar la velocitat dels vehicles que hi circulen. Alhora s’integrarà la perspectiva de gènere en el disseny d’aquest espai urbà renovat. 

El projecte inclou dues fases que s’executaran, però, en el mateix moment: el tram de les Pedreres que va des de la cruïlla amb el carrer de Bellavista fins a la Torre d’Alfons XII i el tram de Torre Gironella que va des de la Torre d’Alfons XII fins a la cruïlla amb el carrer dels Merlets. El pressupost general de les obres de la vorera és de 314.472,71 euros (IVA Inclòs). La redacció del projecte ha anat a càrrec de l’empresa Tecplan Enginyeria i Urbanisme.

Després del període d’exposició pública, es preveu aprovar definitivament el projecte per Junta de Govern Local. Tot seguit es podran treure a licitació les obres. 

Tornar