Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona aprova inicialment el reglament de la Taula pel Dret a l’Habitatge

Avui s’ha donat llum verda al reglament de la Taula pel Dret a l’Habitatge que té per objectiu unificar objectius i línies d’actuació entre administracions i entitats.

Avui per Ple s’ha aprovat inicialment el reglament de la Taula pel Dret a l’Habitatge per unanimitat. Aquesta, creada el 2012, té per finalitat ser un òrgan de participació i un espai de reflexió i de debat que permeti unificar objectius i línies d’actuació entre administracions, institucions, entitats públiques i privades, professionals i agents socials de Girona pel que fa a les polítiques d’habitatge a la ciutat, amb l’objectiu de garantir el dret a l’habitatge digne al conjunt de la ciutadania.

La primera convocatòria per treballar el reglament es va fer el passat 26 de novembre i en tres reunions s’ha pogut tenir enllestit el document. Aquest és el fruit de la feina realitzada per les entitats i partits polítics que la configuren i s’ha arribat a la seva finalització de forma consensuada després de diferents debats i escoltant tots els posicionaments. Cal dir que aquest reglament també va ser aprovat per unanimitat en la Taula pel Dret a l’Habitatge. 

“Aquest reglament és un pas més perquè la taula tingui un paper important en les polítiques d’habitatge a Girona i seguirem treballant totes les entitats i agents socials i polítics perquè així sigui. Tenim molta feina, però és important dotar d’aquest reglament la Taula de l’Habitatge, en aspectes tan important com per exemple la incorporació de nous membres”, ha assegurat la regidora d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona, Annabel Moya, durant el Ple. 

Formen part de la Taula la subàrea de Drets Socials i Cooperació i l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Ajuntament de Girona, representants de cada grup municipal, el Defensor de la Ciutadania, el Col·legi d’Advocats de Girona, el Sindicat de Llogaters de Girona, l’associació PAH Gironès, la Plataforma Més Barri Menys Pisos Turístics, Càritas, Creu Roja, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i la Fundació SERGI. Com a mínim, es reuniran en sessió ordinària una vegada cada dos mesos i està previst també crear grups específics de treball per tractar qüestions concretes.

Amb aquestes trobades es pretén impulsar i desenvolupar accions conjuntes en matèria del dret a l’habitatge digne, així com estudiar, conèixer i analitzar la realitat social de Girona en relació amb aquesta qüestió. La taula també vetllarà i participarà en la definició, la redacció i el seguiment del Pla Local de l’Habitatge, per a l’acompliment dels seus objectius. Cal destacar que s’ha dedicat una persona a dinamitzar la taula, perquè sigui dinàmica i un espai real de participació. “Reiterar que la Taula de l’Habitatge és un espai de participació i que construirem conjuntament amb les entitats socials les polítiques d’habitatge a la ciutat”, ha afegit la regidora.

Tornar