Header: Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Oficina Municipal d'Habitatge (OMH)

Ruta de navegació

Publicador de continguts

La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament de Girona la subvenció per a l'Estudi de les condicions i viabilitat de la cessió d'un terreny municipal per a destinar-lo a habitatges cooperatius

En el marc de la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge de l'any 2020.

La Diputació de Girona ha aprovat la concessió a l’Ajuntament de Girona de la subvenció per a l'Estudi de les condicions i viabilitat de la cessió d'un terreny municipal per a destinar-lo a habitatges cooperatius, per import  6.498,90 €, en el marc de la convocatòria de subvencions als ajuntaments per a estudis, plans, programes i projectes locals en l'àmbit de les polítiques d'habitatge de l'any 2020.

L’Ajuntament de Girona té la voluntat de promoure, si es considera oportú i necessari, la fórmula d’habitatge cooperatiu; i per aquest motiu ha encarregat un estudi de la viabilitat econòmica del projecte cooperatiu, així com la tipologia de sòl més òptim per a desenvolupar les necessitats per cobrir la demanda d'habitatge cooperatiu amb la finalitat de trobar el sòl més adequat per aquesta tipologia.

Aquest estudi ha estat adjudicat a l’empresa LA DINAMO FUNDACIÓ, i cofinançat per la Diputació de Girona.

Més informació de la convocatòria
Tornar