Header: Oficina per la Sostenibilitat

Oficina per la Sostenibilitat

Ruta de navegació

Pobresa energètica | Oficina per la Sostenibilitat

Pobresa energètica

Tenir accés a aigua potable, llum i gas és una necessitat bàsica per a qualsevol persona, malauradament no tothom pot pagar les factures d’aquests subministraments, que cada cop tenen tarifes més elevades. Quan una persona o unitat familiar no pot pagar l’energia necessària per satisfer les seves necessitats domèstiques bàsiques o es veu obligada a destinar una gran part dels seus ingressos a pagar la factura d’aquests subministraments es diu que es troba en una situació de pobresa energètica.

Per aquest motiu es va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de juliol, que estableix mesures per garantir l’accés al subministrament d’aigua, llum i gas a persones en situació de risc d’exclusió residencial. Aquestes mesures pretenen evitar que a aquestes persones se’ls talli el subministrament per motiu d’impagament i establir ajuts o descomptes per poder gestionar el deute pendent. 

Quines mesures podeu aplicar si us trobeu en situació de pobresa energètica

  • Parlar amb els serveis socials del municipi per obtenir l’informe que indiqui que us trobeu en risc d’exclusió residencial, i així evitar els talls de subministraments i demanar ajudes per fer front a les despeses.
  • Millorar l’eficiència energètica de l’habitatge. Tant amb accions per no malgastar recursos innecessàriament com amb la rehabilitació del vostre edifici perquè sigui energèticament eficient.
  • Aprendre a entendre la factura de la llum, gas i aigua per regular-ne el preu. Per exemple, ser conscients de les tarifes horàries dels recursos.

Des de la subàrea de Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament de Girona, s’oferirà un punt d’assessorament energètic a l’Oficina per la Sostenibilitat per ajudar aquestes persones i famílies en situació de pobresa energètica a aplicar aquestes mesures. L’objectiu serà informar i orientar les persones que ho sol·licitin per tal de garantir l’accés als subministraments bàsics i millorar l’eficiència energètica dels seus habitatges.