Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Editor de continguts

Subhasta d'aparcaments situats a l'illa de cases formada pels carrers Sèquia, Cristòfol Grober, Nou i av. Jaume I

Divendres 20 d'octubre de 2017, a les 12 h, a la Sala Renart de davant l'Oficina de Recaptació de l'Ajuntament de Girona.

Tipus Bé:


Aparcaments
 

Situació: 


Edifici C. Sèquia/Grober/Nou/Jaume I
 
 

Inscripció registral:  


Registre de la Propietat núm. 2 de Girona
 

Dades registrals. 


LOT 1. Volum 2.501, Llibre 341, Foli 147, Finca 2.105-P.255
LOT 2. Volum 2.501, Llibre 341, Foli 148, Finca 2.105-P.257
LOT 3. Volum 2.501, Llibre 341, Foli 149, Finca 2.105-P.259
 

Descripció: 


LOT 1. URBANA: Quatre-centes vuit mil·lèsimes per cent de l’edifici destinat a aparcament de vehicles, situat a Girona, en l’interior de l’illa de cases formada pels carrers Cristòfol Grober, Sèquia, Avinguda Jaume I i carrer Nou, que donen dret a l’ús exclusiu de la plaça d’aparcament assenyalada amb el número dos-cents cinquanta-cinc de la planta segona. Té una superfície d’onze metres trenta-vuit decímetres quadrats. Confronta: front, pas comú de maniobra; dreta, espai dos-cents cinquanta-set; esquerra, espai dos-cents cinquanta-tres; i fons, pati. Quota de participació: zero coma dos mil nou-cents seixanta-quatre per cent.

LOT 2. URBANA: Quatre-centes vint-i-tres mil·lèsimes per cent de l’edifici destinat a aparcament de vehicles, situat a Girona, en l’interior de l’illa de cases formada pels carrers Cristòfol Grober, Sèquia, Avinguda Jaume I i carrer Nou, que donen dret a l’ús exclusiu de la plaça d’aparcament assenyalada amb el número dos-cents cinquanta-set. Té una superfície d’onze metres setanta-nou decímetres quadrats. Confronta: front, pas comú de maniobra; dreta, espai número dos-cents cinquanta-nou; esquerra, espai dos-cents cinquanta-cinc; i fons, pati. Quota de participació: zero coma dos mil nou-cents seixanta-quatre per cent.

LOT 3. URBANA: Cinc-centes noranta-set mil·lèsimes per cent de l’edifici destinat a aparcament de vehicles, situat a Girona, en l’interior de l’illa de cases formada pels carrers Cristòfol Grober, Sèquia, Avinguda Jaume I i carrer Nou, que donen dret a l’ús exclusiu de la plaça d’aparcament assenyalada amb el número dos-cents cinquanta-nou. Té una superfície de setze metres seixanta-quatre decímetres quadrats. Confronta: front, pas comú de maniobra; dreta, finca de Nouge; esquerra, espai dos-cents cinquanta-set; i fons, pati. Quota de participació: zero coma dos mil nou-cents seixanta-quatre per cent.
 

Dret sobre la finca: 


Plena propietat
 

Data:  


20/10/2017 a les 12:00 hores
 

Lloc:  


Sala Renart davant Oficina de Recaptació
 

Tipus subhasta: 


LOT 1: 33.681,48 €
LOT 2: 34.894,96 €
LOT 3: 43.401,63 €
 

Càrregues preferents:  


0,00 €  
 

BOP:


núm. 176 de 14/09/2017

 

Tornar