Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Editor de continguts

Vint-i-un equips d'arquitectes aspiren a redactar el projecte del nou Museu d'Art [Modern i Contemporani] de Girona

Dilluns es coneixeran els cinc sol·licitants admesos a la segona fase del concurs, que al setembre hauran de presentar una proposta arquitectònica d'adequació de l'edifici de la Casa Pastors.

El proper dia 31 de juliol es tanca la primera fase del concurs per a l’adequació de la Casa Pastors com a seu del nou Museu d’Art [Modern i Contemporani] de Girona. Dels vint-i-un equips d’arquitectes aspirants, el jurat escollirà dilluns els cinc equips que passaran a la segona fase del concurs, en base a la valoració del currículum i l’experiència professional en obres similars, la qualificació obtinguda en aquests projectes i la composició del seu equip de treball. 

El regidor de Cultura de l’Ajuntament de Girona, Carles Ribas, ha volgut manifestar que des de l’Ajuntament de Girona “ens sentim il·lusionats amb l’àmplia i qualificada participació com a mostra evident que parlem d’un projecte que transcendeix l’àmbit local i es configura com un valor de país”. 

Els participants escollits hauran de presentar, al llarg del setembre, una proposta arquitectònica d'adequació de l'edifici de la Casa Pastors com a seu del Museu d'Art [Modern i Contemporani] de Girona amb un pressupost màxim de 4.480.000,00 € (IVA inclòs). A més, els aspirants hauran de presentar, d’una banda, una memòria explicativa i justificativa de la proposta i del pressupost i del termini d'execució de l'obra, en un màxim de 3 pàgines a una sola cara i en format DIN A4 i, d’altra banda, els plànols i altres documents gràfics de la proposta condensats en un màxim de 3 pàgines a una sola cara i en format DIN A3. Tots els equips hauran d’adjuntar, també, les plantes, alçats, seccions, detalls i quadres de superfícies, a més dels gràfics, imatges o documentació addicional que puguin ajudar a la comprensió de la proposta. 

El guanyador del concurs tindrà dret a redactar el projecte i els altres documents tècnics necessaris previs per a la licitació i execució de les obres corresponents i a la direcció d’obres, d’execució i altres actuacions de tipus tècnic necessàries durant l’execució de les obres per a la seva posta en servei. 

Tornar