Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Editor de continguts

Demà comencen les obres de reforma del pati de l'escola Eiximenis

El projecte s'ha redactat amb l'objectiu de resoldre alguns dèficits que pateix l'equipament.

Demà s’inicien les obres de reforma del pati de l’escola Eiximenis amb l’objectiu de resoldre algun dels dèficits que pateix l'equipament, atesa la seva antiguitat. Concretament el projecte preveu poder ampliar les reduïdes dimensions del pati de l'escola mitjançant la construcció, en l'esmentat pati, d'un cobert, al sostre del qual es traslladarà la pista esportiva existent, amb la col·locació d'una malla perimetral, i la construcció de dues escales d'accés. 

El projecte preveu també el trasllat dels serveis higiènics que es troben al mig del pati, i la construcció d'un pas cobert que connecti els nous espais amb l'edifici de l'escola. En una segona fase també es preveu tancar una part del porxo resultant, que es destinarà a la sala polivalent. 

El tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà, ha destacat la importància d’aquestes obres “ja que és una obra molt esperada per part de la comunitat educativa, amb la qual es farà un aprofitament de l’espai, ja que és una escola que disposa de poc pati i amb aquesta actuació podran disposar de pista coberta”. 

L’obra s’ha adjudicat a favor de l'empresa Gestión Ingeniería y Construcción de la Costa Dorada, SA, per l'import de quatre-cents trenta-dos mil nou-cents quaranta-cinc euros amb seixanta-dos cèntims (432.945,62.- €) IVA inclòs. 

Tornar