Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Editor de continguts

Sol·licitud d'una barraca a La Copa durant les Fires de Sant Narcís 2017

Termini de presentació de sol·licituds fins al 23 de maig.

Totes les associacions que ho desitgin i vulguin optar a tenir una barraca a l’espai de La Copa durant les Fires de Sant Narcís del 2017 podran presentar les sol·licituds del 5 al 23 de maig. 

Poden sol·licitar aquests espais gratuïts:

Grup A  
Les entitats, associacions i altres organitzacions cíviques, culturals i esportives amb un àmbit d’actuació local amb personalitat jurídica, sense afany de lucre, inscrites al Registre Municipal d’Entitats Ciutadanes de Girona amb una antiguitat mínima de dos anys (a comptar des de la data en que l'entitat ha estat donada d'alta en el registre fins el dia que es formalitza la sol·licitud).
Queden excloses les federacions esportives, les associacions prestadores de serveis, fundacions i cooperatives i altres que la seva actuació no sigui estrictament local.

Grup B
Estudiants de Universitat de Girona, ( associacions d’estudiants i Consell d’Estudiants). La Universitat de Girona presentarà una única sol·licitud amb la proposta de 3 associacions d’estudiants i la del Consell d’Estudiants.
 

Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds, i documentació adjunta, es presentaran a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Girona en la forma que estableix la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i en els impresos que estaran a disposició dels sol·licitants al web seu.girona.cat.

Amb l'entrada en vigor de la nova Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i les persones jurídiques (entitats, associacions...) estan obligades a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques. Més informació

Comissió de la Copa:

Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats poden sol·licitar de ser membres de la Comissió de la Copa. La Comissió de la Copa té l'objectiu d'assessorar la Comissió Municipal de Fires en tot allò que té a veure amb el funcionament de l'espai de la Copa, com fer propostes per a l'organització i programació d'activitats, l'elaboració de propostes sobre l'organització de l'espai, la resolució de conflictes i la gestió dels serveis. A més a més elabora propostes per a impedir la venda d'alcohol a menors i fa l'estudi de la documentació de les sol·licituds i arbritatge de l'accés al sorteig de parades.

Tornar