Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Aprovació inicial Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona

Es va aprovar en la sessió ordinària del Ple del 16 de gener de 2017.

El Ple de la Corporació en sessió ordinària de data 16 de gener de 2017, va aprovar inicialment l'Ordenança municipal reguladora de la prestació de serveis funeraris en el municipi de Girona, la qual estarà sotmesa a informació pública per un termini de trenta dies a comptar des de la publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d'anuncis de la Corporació, als efectes de presentació de les al·legacions que s'estimin pertinents. 

Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 198 resultats.