Header: Notícies

Notícies i comunicats

Bàner: Cita prèvia

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2020

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Aprovació inicial del Reglament de polítiques municipals d'igualtat de gènere

Aprovat en el Ple municipal del passat 11 d'abril.

El Ple municipal del passat 11 d'abril va aprovar el Reglament de les Polítiques Municipals d'Igualtat de gènere 2016.

L’objecte d’aquest reglament és el desplegament, en els àmbits competencials i d’organització de l’Ajuntament de Girona, de les disposicions contingudes a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i supletòriament la Llei
orgànica 3/2007, d’igualtat efectiva entre dones i homes; sobre la base de l’experiència d’implementació de quatre plans municipals de gènere; tot en l’aplicació dels principis següents:

  • Perspectiva de gènere
  • Reparació de dèficit de reconeixement de la perspectiva de les dones.
  • Transversalitat
  • Equilibri entre el treball de mercat i el treball domèstic i de cura de persones i coresponsabilitat en el treball.
  • Eradicació de la violència de gènere.
  • Apoderament de les dones.
  • Democràcia paritària i participació paritària de dones i homes en els afers públics.
  • Justícia social i redistribució de la riquesa.
  • Acció positiva.
  • Ús no sexista ni estereotipat del llenguatge.


Aquest reglament serà el principal instrument per a què l'actuació municipal sigui respectuosa amb el tracte igualitari de les dones i dels homes, i també per eliminar discriminacions indirectes no intencionades que encara es detecten. 

Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 198 resultats.