Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Girona Emprèn ha ajudat a crear 173 empreses i 236 llocs de treball directes

Les 173 empreses creades des del 2014 han generat una inversió d'inici d'activitat de 2.624.000 € i han mobilitzat 1.030.473,74 € de finançament extern.

Des del 2014 fins a data d’avui el Girona Emprèn ha ajudat a crear 173 empreses i 236 llocs de treball directes. A més a més, durant els últims dos anys Girona Emprèn ha prestat els seus serveis a més de 2.000 persones que representen 1.106 assessoraments a persones amb una idea de negoci, l’atenció a 831 emprenedors potencials (les quals s’ha realitzat 561 accions d’informació i orientació), 75 assessorats que promouen projectes vinculats amb les TIC, 624 persones involucrades en 48 accions de sensibilització, 338 persones que han participat en 39 càpsules TIC, 313 persones que han participat en els 32 cursos de formació per a emprenedors i empresariat novell, 380 estudiants han participat en les 20 accions de foment de l’esperit emprenedor a diferents IES de la ciutat i 101 assistents en total de les 8 xerrades específiques en relació amb la figura del treball autònom.

La tinenta d’alcalde i regidora de Promoció i Ocupació, Glòria Plana, ha assegurat que “la creació d’ocupació i la generació i repartiment de la riquesa s’estimula i impulsa tant amb la gestió i execució de polítiques actives d’ocupació com de polítiques de suport i foment a l’activitat econòmica”. Cal tenir present que la creació de més empreses representa generar més llocs de treball directes, rebaixar l’atur i reduir la despesa social, que al seu torn, es tradueix en més renda, més consum i més inversió que retorna al sistema estimulant la generació de noves oportunitats de negoci.

Una de les 10 prioritats de l’equip actual de govern és el foment de l’ocupació i l’activitat econòmica, de les polítiques contra l’atur i del combat contra els efectes de la crisi. L’aposta pel foment i suport tant a la creació d’empreses com a l’activitat econòmica té un doble impacte social: la creació de llocs de treball directes (236 llocs de treball des del 2014) i la reducció de la despesa social (120 persones que estaven a l’atur han creat el seu propi lloc de treball). Així mateix, aquests resultats no només tenen un impacte social sinó també un impacte econòmic, ja que les 173 empreses creades des del 2014 han generat una inversió d’inici d’activitat de 2.624.000€, han mobilitzat 1.030.473,74€ de finançament extern i han aportat 357.400€ a la Seguretat Social en concepte de quotes d’autònom, per citar alguns exemples econòmics.

El perfil majoritari de la persona que crea aquests negocis és el d’un ciutadà o ciutadana de Girona, amb estudis mitjans/superiors, que es troba en situació d’atur i que decideix crear el seu propi lloc de treball. Quan requereix de capital extern, la principal via de finançament és la capitalització de l’atur.

Quant als projectes empresarials, la forma jurídica predominant és la d’empresari individual dins el sector serveis amb un ventall ampli i heterogeni d’activitats que abasta des d’oficis com són pintor, mecànic o jardiner/a a professions de veterinària, activitats culturals, consultories o d’altres com la reparació de palets, compra-venda de vehicles de segona mà o l’elaboració de cervesa artesana.

Girona Emprèn és el servei municipal de suport i foment a la creació d’empreses i l’activitat econòmica de l’Ajuntament de Girona, que forma part de la Xarxa Emprèn de la Generalitat de Catalunya i executa un programa integral de foment de l’emprenedoria.  

Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 198 resultats.