Header: Notícies

Notícies i comunicats

Bàner: Cita prèvia

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2020

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari d’agost del 2020

El Ple va tenir lloc el dia 27 de juliol del 2020

Ahir va tenir lloc al Centre Cívic Ter de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’agost del 2020. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència. Acte seguit es van aprovar els decrets i acords a donar compte al ple i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc es va debatre el punt 4 dins de la Comissió Informativa d’Alcaldia, sobre l’aprovació del Pacte de Ciutat per combatre la Segregació Escolar, que es va aprovar per unanimitat (JuntsxCat, Guanyem Girona, PSC, ERC i Cs).

En segon lloc i en el marc de la Comissió Informativa de Territori es van debatre els punts 5, 6 i 7. El punt 5 (Aprovar el conveni marc per a la delegació de competències i la prestació d'assistència tècnica en matèria d'enginyeria i arquitectura entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament de Girona) es va deixar pel final del ple, i es va aprovar per 15 vots a favor (JuntsxCat, ERC i Cs) i 11 en contra (Guanyem Girona i PSC).

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va argumentar el vot negatiu dient que “aquest punt genera incògnites evidents i que resulta un despropòsit poc transparent sense segell de majoria democràtica”. “L’aprovació d’aquest punt suposa la pèrdua de sobirania de la ciutat i entregar-li al Consell Comarcal per primera vegada en la història democràtica de la ciutat”, va afegir-hi la portaveu. 

Per la seva banda, la regidora de Guanyem Girona Cristina Andreu va explicar el vot negatiu del seu grup dient que “és poc raonable que Girona, capital de comarca, delegui competències d’Urbanisme a un Consell Comarcal, una solució que ens sembla poc eficaç i eficient” i va denunciar que “l’externalització es tornarà en contra de l’eficàcia dels projectes urbanístiques i també de l’àrea tècnica del consistori, que perd el control directe de competències de ciutat”. 

Pel que fa al punt 6 (Proposta de modificació cinquena en relació a les millores, del contracte de selecció d'un soci privat per a la constitució d'una societat d'economia mixta per a la gestió del servei de recollida d'escombraries i neteja viària de la ciutat de Girona, adjudicat a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRACTAS, SA.), aquest punt es va aprovar per 13 vots a favor (JuntsxCat i ERC), 2 abstencions (Cs) i 11 en contra (Guanyem Girona i PSC). 

En el cas del grup del PSC, la seva portaveu, Sílvia Paneque, va explicar en nom del seu grup que “aquest punt és una mostra clara de la pèrdua de rumb del govern”, i que hi votaven en contra per “la situació econòmica i de gestió laboral de Girona + Neta” i per evitar consensos i diàleg amb la resta de grups municipals, segons va dir Paneque. Mentre que en el cas de Guanyem Girona, la regidora Laia Pèlach va explicar el vot negatiu del seu grup argumentant que “hi ha hagut una mala gestió del govern durant anys en temes de recollida i que la proposta tracta d’actuacions de maquillatge, que no canvia el fons de la qüestió i no avança cap al residu zero”. 

L’últim punt d’aquesta comissió, el punt 7, sobre l’aprovació definitiva del Reglament regulador del servei de taxi, es va aprovar per unanimitat.

Seguidament es van debatre els dotze punts de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior. Pel que fa als punts 8 (aprovar les festes locals per a l'any 2021); 14 (Comprovació de l'estat i vigència de les garanties definitives i altres condicions establertes per a diverses concessions administratives d'aparcaments de vehicles vigents atorgades per l'Ajuntament de Girona: Aparcament Plaça Salvador Espriu - Calvet i Rubalcava); 15 (Requeriment a Saba Aparcamientos S.A., CIF A08197931, per l'actualització de la garantia definitiva de la concessió administrativa de l'aparcament subterrani per a vehicles a la cruïlla dels carrers Berenguer Carnicer i Dr. Vicens Vives de Girona); 16 (Comprovació de l'estat i vigència de les garanties definitives i altres condicions establertes per a diverses concessions administratives d'aparcaments de vehicles vigents atorgades per l'Ajuntament de Girona: Aparcament Parc de Vista Alegre); 17 (Comprovació de l'estat i vigència de les garanties definitives i altres condicions establertes per a diverses concessions administratives d'aparcaments de vehicles vigents atorgades per l'Ajuntament de Girona: Aparcament Plaça General Marvà - Carrer Beates) i 18 (Comprovació de l'estat i vigència de les garanties definitives i altres condicions establertes per a diverses concessions administratives d'aparcaments de vehicles vigents atorgades per l'Ajuntament de Girona: Aparcament Plaça de la Constitució), aquests es van aprovar per unanimitat; mentre que el punt 13 (Requerir a la societat "Balsol 2001 S.A.", amb CIF número A17681164, i si s'escau a la successora, la societat EMPARK APARCAMIENTOS Y SERVICIOS S.A. NIF A78320736, perquè en el termini de deu dies hàbils des que li sigui notificada la present resolució constitueixi la garantia definitiva de la concessió de l'aparcament subterrani del carrer Santa Eugènia - Parc Central i DISPOSAR que els serveis tècnics d'urbanisme de l'Ajuntament de Girona informin sobre el valor del domini públic ocupat) va quedar sobre la taula per reprendre’l en propers plens.

El resultat de les votacions per a la resta de punts va ser el següent. En el cas del punt 9, referent a la modificació de crèdit entre partides diferent àrea de despesa, aquest punt es va aprovar per 15 vots a favor (JuntsxCat, ERC, i Cs) i 11 abstencions (Guanyem Girona i PSC). El punt 10, que en aquest cas es referia a la modificació de la plantilla de l'exercici 2020 aprovada per acord de Ple de data 20 de desembre de 2019 i modificada per acord de Ple de data 10 de febrer de 2020, el punt es va aprovar per 18 vots a favor (JuntsxCat, PSC i ERC) i 8 abstencions (Guanyem Girona i Cs).

En el cas dels punts 11 i 12, aquests van tractar sobre l’aprovació de l'Organigrama de l'Ajuntament de Girona i sobre l’aprovació de les modificacions de la RLT i la VLT, respectivament. El punt 11 es va aprovar per 9 vots a favor (JuntsxCat), 12 abstencions (Guanyem Girona, ERC i Cs)  i 5 en contra (PSC).

La regidora del PSC Bea Esporrín va explicar que el seu grup ja havia votat en contra del cartipàs i de l’organigrama del 10 de febrer, i que no estaven d’acord amb la organització proposada. “Seguretat mereix tenir un regidor delegat, així com Igualtat, Ocupació i Medi Ambient haurien de tenir una major visibilitat. A més, Drets Socials hauria de tenir un treball transversal amb Ocupació, Joventut i Educació”, va argumentar Esporrín en nom del PSC.

Mentre que el punt 12 es va aprovar per 9 vots a favor (JuntsxCat), 11 abstencions (PSC, ERC i Cs) i 6 en contra (Guanyem Girona).  

En aquest punt va ser el portaveu del grup de Guanyem Girona, Lluc Salellas, qui va justificar el vot negatiu del grup explicant que “lamentablement, avui es valida una manera de fer del govern que no aprovem, ja que la negociació amb els sindicats no s’ha fet com demanaven”.

L’últim punt de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior, el punt 19, que tractava sobre l’aplicació del superàvit per a l’exercici 2019, aquest punt es va aprovar per 18 vots a favor (JuntsxCat, PSC i ERC)  i 8 abstencions (Guanyem Girona i Cs).

Per acabar es van debatre les sis mocions que anaven al Ple, totes dels grups municipals, i una setena moció, aquest d’urgència. La primera (per a la promoció del transport públic a la ciutat després de la Covid-19) la va presentar el grup municipal del PSC i la va defensar el regidor del grup Juan Antonio Balbín. Aquesta moció es va aprovar per 17 vots a favor (Guanyem Girona, PSC, ERC i Cs) i 9 abstencions (JuntsxCat).

Pel que fa a la segona moció, que va presentar el grup el grup municipal Guanyem Girona per una alcaldia que dediqui la seva jornada exclusivament a la ciutat davant la crisi social i econòmica que vindrà, es va desestimar amb 6 vots a favor (Guanyem Girona), 11 abstencions (PSC, ERC i Cs) i 9 en contra (JuntsxCat). La moció la va defensar el portaveu del grup, Lluc Salellas.

La tercera moció (per reforçar la resposta municipal davant les onades de calor) la va presentar ERC i, en aquest cas, la va defensar el regidor del grup Ádam Bertran. La moció es va aprovar per unanimitat.

La sisena moció, que va presentar el grup municipal de Cs i que va defensar el seu portaveu, Daniel Pamplona, tractava sobre la necessitat de trobar consensos majoritaris de ciutat en el si del plenari impulsant un “debat general per a la ciutat”, i es va aprovar aprova per 17 vots a favor (Guanyem Girona, PSC, ERC i Cs)  i 9 abstencions (JuntsxCat).

Finalment, es va debatre una darrera moció d’urgència, la setena, presentada per l’Associació Catalana de Municipis, per sol·licitar als governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya mesures econòmiques adients per donar marge a les administracions locals en la resposta a la present crisi del COVID-19. En aquest cas, la moció es va aprovar per unanimitat.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple. Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo.
 

Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 198 resultats.