Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

L’Ajuntament de Girona ha adaptat el projecte de reforma de la incineradora de Campdorà a la normativa europea

El document es portarà a ple el pròxim dilluns dia 13 de juliol

L’Ajuntament de Girona portarà al ple municipal del pròxim dilluns dia 13 de juliol la modificació del projecte de la incineradora de Campdorà. El document s’ha hagut de replantejar arran de la publicació de la Decisió de la Comissió Europea sobre les millors tècniques disponibles (MTD) per a la incineració. L’objectiu principal és convertir aquesta infraestructura en una planta de valorització energètica de residus. 

“La incineradora de Campdorà és un equipament bàsic per a la gestió dels residus a la comarca. Però ens cal fer aquest pas endavant per adaptar-la a una nova realitat que incorpora nous criteris de sostenibilitat i de millores en la gestió en tot el cicle del tractament del residu, especialment en l'eficiència energètica. Calia incloure totes les novetats necessàries en el projecte perquè la reforma ens serveixi per tenir una planta al més moderna possible, i l’allargament dels terminis es compensa per aquestes modificacions que hi hem incorporat i que són en benefici del medi ambient. La millora de la incineradora és una de les principals inversions de Girona en els pròxims anys i els beneficis seran per a tots els gironins i gironines”, ha afirmat el regidor de Sostenibilitat i Participació de l’Ajuntament de Girona, Martí Terés. 

La revisió del projecte es va començar a treballar a principis d’aquest any i ara es porta a ple perquè sigui aprovat. Aquesta modificació comporta un increment d’11,6 milions d’euros respecte del cost inicial, arribant a un total de 38,5 milions d’euros (IVA inclòs), dels quals ja se n’han executat 2,2 milions. Aquesta despesa serà finançada el 100 % per l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) a través d’una subvenció de 36,3 milions d’euros. 

Està previst que la reforma de la incineradora de Campdorà finalitzi a mitjans del 2023. El procés va arrencar el desembre del 2019 i, fins ara, ja s’han realitzat tot un seguit de passos previs necessaris per a l’execució del projecte, com la determinació dels lots a licitar i la redacció del calendari. Està previst que el pròxim mes d’octubre es duguin a terme els treballs d’enderroc i desmuntatges i, a finals d’any, l’ampliació del fossat i la substitució dels pont grua.

De cara a l’any vinent, es treballarà en l’execució d’un nou forn-caldera, així com en la contractació de l’adquisició de la nova turbina, del sistema de condensació i d’instal·lacions auxiliars. El muntatge i posada en marxa de tots aquests equips es durà a terme entre el 2021 i el 2022. Durant aquests dos anys també es milloraran les naus i s’adequarà el sistema de control a tots els canvis previstos, entre altres actuacions. Finalment, el 2023 es duran a terme totes les tasques de comprovació per a la posada en marxa de la planta a mitjans d’any.

L'empresa municipal Tractament de Residus i d’Aigües residuals del Sistema de Girona, SA (TRARGISA) constituïda pels Ajuntaments de Girona, Salt i Sarrià de Ter té atribuïda la gestió de la planta incineradora amb recuperació energètica. S’encarrega principalment de l'eliminació dels residus municipals i assimilables. El 2013, arran de la necessitat de convertir la planta incineradora en una planta de valorització energètica de residus, d’acord amb les normatives del moment, així com renovar-la per la seva antiguitat, es va encarregar un estudi per avaluar diferents alternatives per millorar el rendiment de la planta. TRARGISA va lliurar  l'estudi d'alternatives a l'Ajuntament de Girona el maig de 2014. 

Fruit de diverses reunions entre l'Ajuntament, l'Agència de Residus i TRARGISA es va considerar que l'alternativa que s'ajustava més a les necessitats actuals d’aquell moment, tant des del punt de vista tècnic com econòmic, era aquella que contemplava l’adequació i millora dels forns de manera que permetessin assolir la càrrega màssica de disseny, la substitució completa de la caldera, el cicle tèrmic i el turbogenerador. També s’hi afegia el desmuntatge de la xemeneia vella i l'adequació de l'actual. Aquesta opció permetia adaptar les instal·lacions a la normativa vigent del 2015, per convertir-la en una planta de valorització energètica.

Aquesta alternativa presentava també tot un seguit d’actuacions prioritàries (fossat i pont grua; forns; caldera planta d'aigua desmineralitzada; analitzadors; rentat de gasos; tubs, conductes, estructures i suports; reducció de NOx; transvasament; xemeneia i altres), imprescindibles pel funcionament de la planta. El pressupost total era de 27.355.680 euros (IVA inclòs), dels quals 6.491.045 euros (IVA inclòs) corresponien a les accions prioritàries. Es comptava amb una subvenció de 6.628.134 euros (IVA inclòs) de l’ARC, per l’execució d’aquestes actuacions prioritàries. El document es va aprovar per ple el juliol del 2014.  

Seguidament, la Junta de Govern Local va encarregar l’octubre del 2014 a TRARGISA la contractació de l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic per a l'adequació i millora de l'eficiència energètica de la incineradora, així com la contractació de l'estudi d'optimització dels forns. El document va ser lliurat el setembre del 2015 i aprovat pel ple el desembre del 2015. El maig de 2017, l’ARC va aprovar el tràmit per a la sol·licitud de la subvenció de 20.727.546 euros que permetria executar la resta d’actuacions contemplades en el projecte bàsic, proposant la data de finalització de les actuacions el 31 de desembre del 2020.

El juny del 2017 es va sol·licitar a l’ARC ampliar el termini de finalització de les actuacions prioritàries fins al 31 de desembre de 2020 per poder unificar la realització de les actuacions prioritàries i la resta de treballs. A principis del 2018, l’ARC va comunicar que no havia estat aprovada la sol·licitud de pròrroga per finalitzar les actuacions prioritàries a 31 de desembre de 2020, i que per tal de poder finalitzar les actuacions prioritàries pendents d'executar, calia incloure-les dins de la segona subvenció. 

Durant els anys 2016 i 2017 es van executar actuacions prioritàries per import de 2.244.452,26 euros (IVA inclòs) dels 6.628.134 euros previstos. De la resta, 452.540 euros es va acordar no executar-los atès que amb la resta d’actuacions del Projecte no eren necessàries i 3.931.141,73 euros (IVA inclòs) es van incorporar a la segona subvenció, augmentant el seu import dels 20.727.546 euros (IVA inclòs) als 24.658.687,73 euros (IVA inclòs). El termini de finalització de les actuacions d’aquesta subvenció finalitza el 31 de desembre de 2022.

El 28 de desembre de 2018 es va signar el Conveni de col·laboració entre l’Agència de Residus de Catalunya i l’Ajuntament de Girona per al finançament de l’adequació i millora de la planta de  Campdorà, per un import total de 24.658.687,73 euros, el qual permet l’execució de les actuacions del Projecte, incloses les actuacions prioritàries pendents (el fossat i ponts grua; rentat de gasos, Nox i planta aigua desmineralitzada; cicle tèrmic, tubs conductes suports i contra incendis; central hidràulica; entre altres). 

Durant la tardor de 2019 es van publicar les conclusions sobre les Millors Tècniques Disponibles (MTD) per incineració de residus segons Decisió d’Execució de la Comissió Europea. En aquest context, i pel que fa a la planta de Campdorà, algunes de les solucions previstes al projecte aprovat el 2015 han hagut de ser reemplaçades, o bé modificades i adaptades als nous requeriments. La més important correspon a la substitució dels forns existents (massa curts per complir els nous requeriments de qualitat de la combustió) per un de nou que integri una caldera de vapor, de capacitat tèrmica i mecànica iguals a la prevista pels dos forns existents i que compleixi els nous requeriments.

Vist que la planta es troba en mig de les actuacions de reforma, s’ha redactat la modificació del projecte, la qual recull les actuacions per poder adaptar la planta a les MTD’s. Aquest document passarà dilluns al ple, igual que la subvenció de l’ARC d’11.607.410,09 euros (IVA inclòs) i l’allargament del termini de finalització de les actuacions fins al 31 de desembre de 2023.

Cronologia del procés de reforma de la planta incineradora de Campdorà
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 198 resultats.