Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Subhasta de la finca A-11.3 del sector de Mas Masó

La subhasta es realitza de forma electrònica a través del Portal de Subhastes del BOE i estarà activa fins al 27 de juliol a les 18 h.

Subhasta activa des del 07/07/2020 a les 18:00 hores a través del Portal de Subhastes del BOE i fins al 27/07/2020 a les 18:00 hores. La subhasta es realitza de forma electrònica a través del portal del BOE.

Subhasta núm.: SUB-RC-2020-1700400120201Fins al 27 de juliol a les 18 h
Tipus Bé: Solar
Situació: Po. Mas Masó finca A-11.3
Inscripció registral: Registre de la Propietat núm. 4 de Girona
Dades registrals: Volum 3.835, Llibre 335, Foli 075, Finca 12.466
Descripció: Finca A-11.3. Parcel·la de terreny de forma trapezoïdal, situada en el sector “Mas Masó”, de superfície mil set-cents disset metres quaranta-tres decímetres quadrats, amb destinació a sòl residencial, que limita: al Nord, amb la finca A-11.2, al Sud i a l’Oest, amb vial de nova creació; i a l’Oest, amb terrenys exteriors del sector. La finca disposa d’una edificabilitat a partir de la cota de rasant de 4.140 m2/sostre, dels quals es destinarà un 10%, és a dir la superfície de 414 m2/sostre, a la construcció d’habitatges de protecció oficial. Es correspon amb part de la finca 6 de les aportades.
Referència cadastral: 3667402DG8436H0001KM
Dret sobre la finca: Plena propietat del 50%
Tipus subhasta: 466.821,09 €
Càrregues preferents: 0,00 €
Publicació de la subhasta al BOE
Edicte de subhasta de béns immobles
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 198 resultats.