Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Publicador de continguts

Convocatòria oberta de les ajudes de Netflix, AC/E, l’Academia de Cine i l’ICAA per a professionals de l’audiovisual

Termini de la sol·licitud: del 14 al 29 de maig

El 15 d'abril Netflix, Acción Cultural Española (AC/E), l’Academia de Cine i l’Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) van unir forces per impulsar una línia assistencial per als professionals de l'audiovisual més impactats per la crisi de la COVID-19 a Espanya. Ara ja es coneixen les bases de la convocatòria i els requisits que han de complir els beneficiaris de les ajudes.

Les aportacions econòmiques estan dirigides als treballadors de l'apartat artístic i/o tècnic que estiguin travessant una situació econòmica precària i no puguin treballar a causa de la cessació de la producció audiovisual. La sol·licitud s’ha de fer en línia i el termini de presentació estarà obert des del 14 al 29 de maig.

Podran sol·licitar aquesta aportació econòmica totes les persones treballadores de nacionalitat espanyola o residents a Espanya, per compte d’altri o autònoms, que pertanyin al sector audiovisual prioritàriament de cinema/ficció (CNAE 5912, 5915 i 5920) o que puguin acreditar de manera fefaent la seva vinculació amb el sector audiovisual, i que reuneixin els requisits següents:

  1. Persones que es trobin en situació de desocupació i que els seus ingressos depenguin de contractes que s'hagin vist paralitzats, suspesos o posposats arran de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, i que no tinguin dret a prestació per desocupació, o bé que, tenint dret a algun tipus de prestació, sigui inferior al salari mínim interprofessional (SMI) per al 2020 (950 euros); que, a la vegada, no hagin obtingut unes rendes totals superiors als 20.000 euros bruts a l'exercici 2019. 
  2. Els treballadors i treballadores han d'acreditar un mínim de cotitzacions durant l'últim any en el sector audiovisual. Concretament, amb caràcter general, cal haver treballat com a mínim dos mesos durant els dotze mesos previs a la declaració de l'estat d'alarma. Per al cas de treballadors i treballadores que cotitzen al règim general en la seva especialitat d'artistes, cal haver treballat almenys quinze dies (15 actuacions o prestacions de serveis) en els últims dotze mesos previs a la declaració de l'esmentat estat d'alarma.
  3. Pel que fa als treballadors anteriorment esmentats, es prioritzaran circumstàncies especials com els casos d'estat de salut susceptibles de baixa laboral de llarga durada: entre sis mesos i un any, prorrogable fins a dos.
  4. Així mateix, es prioritzaran també les sol·licituds que acreditin tenir fills a càrrec o en règim d'adopció/acolliment familiar, així com persones dependents a càrrec. Es prioritzaran les famílies monoparentals i els treballadors amb nens a càrrec seu menors de dotze anys.
  5. Finalment, es tindrà en compte si les persones beneficiàries es troben en situació d'especial vulnerabilitat o en risc d'exclusió financera, i es prioritzaran aquelles que no disposen d'altres ingressos dins de la unitat familiar. Per a una millor apreciació de les circumstàncies anteriorment establertes, es podrà requerir als sol·licitants un altre tipus d'informació que pugui considerar-se rellevant.

Més informació sobre la línia assistencial al telèfon 670 507 159 o mitjançant el correu electrònic: info@fondoaudiovisualcovid19.com


 

Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 198 resultats.