Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina de Comunicació

Oficina de Comunicació

Àrea de què depèn:
Alcaldia

Persona responsable:
Sra. Sílvia Planas Dalmau

Adreça:
Plaça del Vi, 1, 1a planta
17004 - GIRONA

Telèfon:
972 419 502 - 972 419 433

A/e:
comunicacio@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/comunicacio

Editor de continguts

L'Ajuntament de Girona inicia les licitacions per a la creació de la marca "Girona Crea" i del servei d'anàlisi de l'oferta cultural en el marc del PECT de les Indústries Culturals i Creatives

El termini de presentació d'ofertes d'ambdues licitacions és fins el 8 de novembre de 2019.

L’Ajuntament de Girona ha obert el procés de licitació per la contractació de la prestació de serveis de conceptualització, creació i implantació de la marca “Girona Crea” i l’elaboració del corresponent pla de gestió, en el marc del PECT- ICC, mitjançant el procediment obert abreujat. El pressupost base de licitació serà de 41.745 € i s’inclou en el marc de l'actuació de Creació de Marca i Comunicació, la qual pretén impulsar l’estructuració, l’aglutinació i la comunicació del teixit d’indústries culturals i creatives a través d’una marca que identifiqui els nodes que formen part de les indústries culturals i creatives per donar-los visibilitat.

Al mateix temps, l’Ajuntament també ha iniciat la licitació per a la contractació del servei d'anàlisi de l'oferta cultural i campanya de comunicació mitjançant el procediment obert simplificat abreujat amb un pressupost base de licitació de 37.631,35 €. El contracte té per objecte el servei d'anàlisi dels sistemes de difusió de l’oferta cultural de Girona i el seu entorn territorial, proposta de millores dels sistemes, i disseny i execució de 6 campanyes de comunicació per impulsar el consum cultural en el marc de l’actuació de Creació i captació de públics.

Les dues licitacions s’impulsen des del PECT Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial, projecte cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, i en un 25% per la Diputació de Girona.

L’objectiu del projecte és afavorir un marc de visibilització, vertebració, cooperació i cohesió que impulsi el sector de les Indústries Culturals i Creatives (ICC) perquè esdevingui un dels eixos vertebradors d'especialització econòmica del territori gironí.

Tornar