Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2023

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari de febrer del 2023

El Ple va tenir lloc el dia 13 de febrer del 2023

Dilluns dia 13 de febrer va tenir lloc de forma presencial la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener del 2023. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovada l’acta anterior, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades d’ocupació a Girona, i va donar un missatge de suport a Síria i Turquia pel terratrèmol que han patit. Tot seguit es van aprovar les resolucions judicials i administratives a donar compte al Ple i una ratificació, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

Cal tenir en compte que per motius personals la regidora del PSC, Mònica Ferrer, no va poder assistir al Ple. 

En primer lloc, es van debatre dos puts de la Comissió Informativa d’Alcaldia. Tots dos van ser aprovats per unanimitat i tractaven sobre la revocació de la delegació de competències a favor de la Junta de Govern Local i el reglament regulador del Cronista oficial de la ciutat de Girona.

Tot seguit, es van passar a tractar els punts de la Comissió Informativa de Territori. Per majoria absoluta amb 20 vots a favor (JxCat, PSC, ERC, Cs i el regidor no adscrit) i 6 abstencions (Guanyem Girona) es va aprovar la modificació Puntual del PGOU número 71 Sta. Coloma FECSA. 

Després es van debatre dos reconeixements extrajudicials de crèdit per abonar, per una banda, a Jorge Ametller Batlle pel cost de les despeses derivades de la prestació del servei de recollida i manteniment dels animals de companyia del municipi de Girona durant el mes d'abril de 2022 i, per l’altra banda, a Punt Verd Girona SL pel cost de les despeses derivades de la prestació del servei de manteniment de la jardineria i l'arbrat dels carrers, parcs i zones verdes. Tots dos punts van ser aprovats amb 25 vots a favor (JxCat, Guanyem Girona, PSC, ERC i el regidor no adscrit) i 1 abstenció (Ciutadans). 

L’últim punt de la Comissió Informativa de Territori, les tarifes del servei de taxi del municipi de Girona per a l'any 2023, va ser aprovat amb 13 vots a favor (JxCat i ERC), 12 abstencions (Guanyem Girona, PSC i el regidor no adscrit) i 1 vot en contra (Cs). 

A continuació, es van debatre 7 punts de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior. El primer feia referència a la declaració d'obres d'especial interès o utilitat municipal de la rehabilitació de la façana principal de l'edifici situat a la plaça Marquès de Camps 15. El punt va ser aprovat per unanimitat.

La modificació de la RLT i VLT aprovada per acord de Ple en sessió de 13 de febrer de 2023 també va ser aprovada amb 19 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i el regidor no adscrit) i 7 abstencions (Guanyem Girona i Cs). 

Per unanimitat es van aprovar els següents tres punts: la modificació de prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona formalitzats amb l'empresa Multianau, la Fundació Mas Xirgu i UTE Social Neteja Girona. 
 
L’últim punt de la Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior tractava sobre la modificació de la plantilla de l'exercici 2022. Aquesta va ser aprovada amb 19 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i el regidor no adscrit) i 7 abstencions (Guanyem Girona i Cs).  
Finalment, es va passar a debatre un punt de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica. Es tractava sobre el reconeixement de crèdit relatiu a la revisió d'ofici per la contractació de l'Associació Fent i Desfent. Aquest punt va ser aprovat amb 19 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i el regidor no adscrit) i 7 abstencions (Guanyem Girona i Cs). 

A continuació es va passar a debatre les mocions. Des de Ciutadans es va demanar redactar un reglament regulador sobre l'ús d'aeronaus tripulades per control remot per part de la policia municipal a la ciutat de Girona. La proposta va ser desestimada per empat. 

El grup municipal del PSC va presentar una moció per la creació de comunitats energètiques a Girona. Punt que va ser aprovat amb 12 vots a favor (Guanyem Girona, PSC i el regidor no adscrit), 13 abstencions (JxCat i ERC) i 1 vot en contra (Cs).

Finalment, des de Guanyem Girona van demanar una reforma integral de carrer de la Creu; punt que va ser aprovat amb 12 vots a favor (Guanyem Girona, PSC i el regidor no adscrit) i 14 abstencions (JxCat, ERC i Cs). 

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies, feta la part de control, i després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple a les 19.22 h. 

Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.