Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2023

CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari de gener del 2023

El Ple va tenir lloc el dia 16 de gener del 2023.

Dilluns dia 16 de gener va tenir lloc de forma presencial la sessió plenària ordinària corresponent al mes de gener del 2023. L'alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovada l'acta anterior, l'alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades d'ocupació a Girona. Acte seguit es van aprovar les resolucions judicials i administratives a donar compte al Ple, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s'havien portat a les comissions informatives prèvies.

En primer lloc, es van debatre al Ple els punts de la Comissió Informativa d'Alcaldia. Els punts del 4 al 15 tractaven sobre l'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de l'obligació del pagament a diversos mitjans de comunicació com a conseqüència de la revisió d'ofici de contracte verbal en el marc de la campanya de publicitat "Nous Límits de Velocitat". Tots els punts es van aprovar per 20 vots a favor (JxCat, PSC, ERC i el regidor no adscrit) i 7 abstencions (Guanyem Girona i Cs). Concretament, els punts corresponien als mitjans següents: punt 4 (DIARI DE GIRONA SAU), punt 5 (EDICIÓ DE PREMSA PERIÒDICA ARA, SL), punt 6 (EDICIONS ABRIL 2019 SL), punt 7 (M.M. Barcelona, SL), punt 8 (Grup Les Notícies de Catalunya, SLU), punt 9 (Associació Girona Notícies), punt 10 (Editora Singular Digital 2GR SL), punt 11 (Partal Maresma i Associats, SL), punt 12 (Sociedad Española de Radiodifusión, SLU), punt 13 (Serveis Comunicació Global Aquitània, SL), punt 14 (Hermes Comunicacions SA) i punt 15 (Marc Estarriola Prujà).

Tot seguit es va passar a debatre els punts de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior. El punt 16, sobre aprovar la incorporació factor incompatibilitat als llocs de treball de l'escala de Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, subescala Interventor/a i Tresorer/a, aquest punt es va aprovar per 13 vots a favor (JxCat i ERC), 8 abstencions (PSC, Cs i el regidor no adscrit)  i 6 en contra (Guanyem Girona).

El portaveu del grup Guanyem Girona, Lluc Salellas, va justificar el vot negatiu del seu grup al·legant que es tracta d’un tema que “el govern no va voler negociar” i que “succeeix precisament en un context en què el personal està descontent amb la política laboral i d’incompliment d’acords”. Salellas va concloure que “amb aquesta aprovació d’avui s’augmenta la desigualtat entre els treballadors i treballadores de l’Ajuntament i, per tant, no veiem que sigui una proposta de futur”.

En canvi, tany el punt 17 (Adjudicar la transmissió i constitució del dret de superfície sobre el solar municipal, finca A-11.2 qualificada pel PPU Mas Masó de zona de volumetria vinculant (clau 2.4), situada al carrer Agudes núm. 72-74. Referència cadastral 667401DG8436H0001OM. Finca registral núm. 12465 de Girona de la secc. 3a propietat de l'Ajuntament de Girona als efectes de procedir a la promoció, construcció i gestió d'habitatges de protecció oficial en règim general de lloguer, destinats a joves compresos els 18 i 34 anys inclosos i per a ús de domicili habitual i permanent a l'empresa VISOREN SL NIF B62890751 per un termini de 75 anys a comptar des de l'endemà de la signatura de l'escriptura pública de constitució del dret de superfície), com el punt 18 (Modificar del Capítol VI 'Plans de Previsió social complementària', articles 37 a 41 de l'Acord/Conveni de Condicions de Treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Girona), tots dos es van aprovar per unanimitat.

A continuació es va passar a debatre les mocions. Primer, es va dur al ple una moció ciutadana. La moció, de la Coordinadora d'ONG Solidàries de Comarques Gironines iniciativa per la pau "Aturem les Guerres", la van presentar els membres de l'entitat Albert Quintana (de Justícia i Pau) i Anna Martín (d'Intermón Oxfam). Aquesta moció es va aprovar per 19 vots a favor (JxCat, Guanyem Girona i ERC) i 8 abstencions (PSC, Cs i el regidor no adscrit).

La resta de mocions, eren de grups municipals. La segona, la va presentar el grup municipal del PSC per a la millora i promoció de la salut de la ciutadania de Girona, i la va defensar la regidora del grup Bea Esporrín. Aquest punt es va aprovar per 14 vots a favor (Guanyem Girona, PSC, Cs i el regidor no adscrit) i 13 abstencions (JxCat i ERC).

La tercera, per a la implantació d'una oficina d'atenció a persones amb discapacitat, la va presentar el grup de Cs i defensar la seva portaveu, Miriam Pujola, i també es va aprovar per 14 vots a favor (Guanyem Girona, PSC, Cs i el regidor no adscrit) i 13 abstencions (JxCat i ERC).

Per acabar, la quarta moció, del grup municipal Guanyem Girona, buscava suport per a la redefinició de l'entrada Est de la ciutat a través del Carrer del Carme. Aquest punt, que va defensar el portaveu del grup, Lluc Salellas, es va aprovar per unanimitat.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s'havien portat a les comissions informatives prèvies, feta la part de control, i després de l'apartat de precs i preguntes, l'alcaldessa va cloure el Ple a les 19.47 h.

Ordre del dia
Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.