Header: Notícies

Notícies i comunicats

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR) - fitxa

Oficina d'Assistència en Matèria de Registre (OAMR)

Adreça:
Ajuntament de Girona
Pl. del Vi, 1 - 17004 GIRONA

Horaris 2023

Es recomana demanar:
CITA PRÈVIA

Telèfon. Informació ciutadana:
972 419 010

Telèfon. Centraleta:
972 419 000

A/e:
ajuntamentinforma@ajgirona.cat

Web:
www.girona.cat/oamr

Registre electrònic:
seu.girona.cat

Bústia d'avisos i suggeriments:
www.girona.cat/avisos

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Resum del Ple municipal ordinari de desembre del 2022

El Ple va tenir lloc el dia 12 de desembre del 2022

Dilluns dia 12 de desembre va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes de desembre del 2022. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades d’ocupació a Girona. Tot seguit es van aprovar les resolucions judicials i administratives a donar compte al Ple i es va ratificar l'adscripció dels aparcaments subterranis propietat de l'Ajuntament de Girona (Miquel de Palol - Prudenci Bertrana, Emili Grahit i plaça del Pallol) a la societat mercantil 100% municipal Transport Municipal del Gironès SA. Tot seguit, es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

Primer es van debatre quatre punts referents a la Comissió Informativa de Territori. Amb 21 vots a favor (JxCat, PSC, Esquerra, Cs i el regidor no adscrit) i 6 en contra (Guanyem Girona) es va aprovar definitivament el Pla especial d'assignació de l'ús cultural a l'equipament del Xalet Soler i la modificació del Pla Especial de Protecció del patrimoni per l'actualització de la fitxa R-51 casa o Xalet Soler.

La regidora de Guanyem Girona, Cristina Andreu, va justificar el vot negatiu del seu partit. “Votarem en contra per la poca transparència en definir els usos de l’equipament i el projecte. Tenim poca confiança en el desenvolupament real d’aquest projecte. Segueix sense haver-hi cap estudi previ que avali la necessitat de les propostes que al llarg d’aquests anys s’han anat fent des del govern i que s’han anat llançant als mitjans de comunicació. D’altra banda, si mirem els metres quadrats del xalet, se’ns fa molt difícil veure-hi encabit tot aquest ventall de projectes. No creiem que aquest sigui el millor espai per un projecte com aquest. I, per acabar, i com a motiu més important del nostre vot negatiu és que tenim un barri amb un dèficit en equipaments per a l’ús i per a les necessitats dels veïns i veïnes. Aquest espai seria necessari per cobrir aquestes necessitats”, va afirmar Andreu. 

Tot seguit, es va aprovar per unanimitat sotmetre a consulta prèvia el planejament d'ordenació de l'antic mercat de santa Eugènia i amb 13 vots a favor (JxCat i Esquerra) i 14 abstencions (Guanyem Girona, PSC, Cs i el regidor no adscrit) el Pla d'emergència per sequera del municipi de Girona. 

Un cop aprovats els quatre punts es va passar a tractar l’únic tema que hi havia de la Comissió Informativa de Drets de les Persones. Aquest feia referència al nou reglament dels pressupostos participatius de Girona, el qual va ser aprovat inicialment amb 13 vots a favor (JxCat i Esquerra), 7 abstencions (PSC i el regidor no adscrit) i 7 vots en contra (Guanyem Girona i Cs). 

La regidora de Ciutadans, Míriam Pujola, va exposar que el seu partit votava en contra per diferents motius. “Un d’ells és per la determinació d’aquells projectes que podien entrar per pressupost ordinari i aquells que podien realitzar-se a través dels pressupostos participatius. Aquest és un aspecte que mai ha quedat clar i ha generat diferencies entre els barris perquè en alguns llocs un projecte ha entrat com a pressupostos participatius i en d’altres no”, va afirmar. “Un altre dels motius és per la baixa participació que no arriba ni al 5 %, segurament perquè molts dels projectes guanyadors s’eternitzen en el seu posterior desenvolupament”, va afegir. “No creiem que sigui el millor reglament perquè veient la situació actual no creiem que els projectes siguin una realitat ni en dos, ni en quatre anys”, va concloure. 

Des de Guanyem Girona, el regidor Xavier Villareal va exposar que votaven en contra perquè el “document no està a l’alçada de l’oportunitat”. “Ja hem explicat quin és el nostre model de participació. Les formes del procés han fallat. Ens hauria agradat poder debatre políticament sobre aquest reglament i el model de participació de la ciutat. Lamentablement, l’única resposta a les nostres propostes ha estat no”, va afirmar denunciant un “ús descaradament partidista i electoral dels pressupostos participatius”. 

Tot seguit es van passar a debatre els punts de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior. Per una banda, es va aprovar per majoria absoluta amb 21 vots a favor (JxCat, PSC, Esquerra, Cs i el regidor no adscrit) i 6 abstencions (Guanyem Girona) una modificació de crèdit del pressupost de despeses 2022 per finançar els costos de l'adquisició de materials i complements informàtics no previstos inicialment destinat a diferents àrees i serveis municipals.

Per l’altra banda, es va aprovar per unanimitat declarar obra d'especial interès o utilitat municipal la rehabilitació de les façanes de l'edifici a la plaça Sant Pere 9, la reforma integral de la façana posterior de l'edifici situat al carrer Ramon Muntaner 14, la rehabilitació de la façana posterior i pati ventilació de l'edifici situat a la ronda Sant Antoni Maria Claret 12 i la rehabilitació de la façana posterior de l'edifici situat al carrer Figuerola 21. 

Dins la mateixa comissió, es van aprovar també més punts. Tant la modificació de les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, formalitzats amb l'empresa Multianau, SL com la modificació de les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja dels centres i equipaments de l'Ajuntament de Girona, formalitzats amb la UTE Social Neteja Girona número 2 es van aprovar per majoria absoluta amb 21 vots a favor (JxCat, PSC, Esquerra, Cs i el regidor no adscrit) i 6 abstencions (Guanyem Girona).  

També es va aprovar modificar la RLT i VLT aprovada per acord de Ple en sessió de 14 de novembre de 2022 amb 13 vots a favor (JxCat i Esquerra) i 14 abstencions (Guanyem Girona, PSC, Cs i el regidor no adscrit).  Els mateixos vots va tenir l’aprovació de la modificació de la plantilla de l'exercici 2022 aprovada per acord de Ple de data 25 d'octubre de 2021 i modificada per acord de Ple de data 09 de maig de 2022 i 29 de juliol de 2022.

A continuació es van debatre tres punts urgents: el reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de l'empresa Serveis Municipals de Neteja de Girona, SA pels serveis prestats el mes de desembre de 2021 per un import d'1.183.689,41 €; el reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de l'empresa Serveis Municipals de Neteja de Girona SA pels serveis municipals prestats el mes de gener de 2022 per un import d’1.166.750,45 € i el reconeixement extrajudicial de crèdit a favor de l’empresa Punt Verd Girona SL pels serveis prestats per al període del 12 de gener al 28 de febrer per un import total de 38.959,62 €. Tots tres punts van ser aprovats amb 13 vots a favor (JxCat i Esquerra) i 14 abstencions (Guanyem Girona, PSC, Cs i el regidor no adscrit).

Un cop es van debatre tots els punts de les comissions i els urgents, es va passar a les mocions dels grups municipals. Ciutadans va presentar una proposta per poder pagar mitjançant Bizum els tràmits locals, la qual va ser aprovada per unanimitat. Guanyem Girona va presentar una moció pel foment de les polítiques juvenils a la ciutat de Girona, que va ser aprovada amb 14 vots a favor (Guanyem Girona, PSC, Cs i el regidor no adscrit) i 13 abstencions (JxCat i Esquerra). I, finalment, el PSC va demanar eradicar l’amiant a la ciutat de Girona. Una proposta que va ser aprovada per unanimitat. 

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies, feta la part de control, i després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple a les 20.12 h. 

Tornar
— 100 articles per pàgina
S'estan mostrant 1 - 100 de 199 resultats.